SSČS: Uchopitelná finanční pomoc klientům postiženým tornádem

Pro klienty z oblastí postižených tornádem SSČS připravila nabídku pomoci v oblasti stavebního spoření. Na žádost klienta z dotčené oblasti provedou rychlou výplatu peněz do 2 pracovních dní zdarma a umožní předčasné ukončení smlouvy před 6. rokem spoření zdarma.

Parametry prominutí ceny za služby:
Uvedená pomoc platí pro oblasti: Hodonín, Pánov, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky a dále Stebno, Kryry a Blatno na Lounsku (viz MPSV)
V případě výpovědi smlouvy účastníka (včetně nezletilých účastníků) z postižené oblasti bude :
– prominuta cena za rychlou výplatu a peníze vyplaceny do 2 pracovních dní od obdržení výpovědi na centrálu SSČS
– prominuta cena za předčasné ukončení smlouvy před 6. rokem spoření
– souvisí standardně se ztrátou státní podpory vrácené MF
– pro výpověď smlouvy nezletilého účastníka před 6. rokem spoření je nutné standardní schválení opatrovnickým sou­dem (pro výpověď smlouvy nezletilého účastníka po 6. roce spoření je standardně nutný souhlas všech zákonných zástupců s výpovědí)

Účastník stavebního spoření o výplatu peněz požádá na formuláři výpovědi smlouvy o stavebním spoření sepsanou:
– v aplikaci Buřinka 24 (preferováno)
– prostřednictvím modrého průpisového formuláře 3005D pro výpověď smlouvy o stavebním spoření

Podmínky prominutí ceny:
– trvalé nebo přechodné bydliště v postižené oblasti nebo vlastnictví nemovitosti v postižené oblasti; postiženými oblastmi jsou Hodonín, Pánov, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky a dále Stebno, Kryry a Blatno na Lounsku
– označení vytištěného dokumentu výpovědi nebo formuláře výpovědi poznámkou TORNÁDO