Allianz je další pojišťovnou rozšiřující krytí onemocnění COVIDEM-19

Allianz rozšířila krytí léčebných výloh a karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19. Formou Veřejného příslibu Allianz s platností od 28.6. garantuje pojistné krytí léčebných výloh v případě onemocnění COVIDEM-19 ve všech zemích světa, kromě těch s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (označených černou barvou), do kterých jsou Ministerstvem zdravotnictví turistické cesty zakázány. Rozšíření platí pro všechny varianty cestovního pojištění (zahrnující LVZ), aniž by se zvyšovalo pojistné.