Pojišťovací makléř versus pojišťovací agent/zaměstnanec pojišťovny

Pojišťovací makléř a pojišťovací agent–dva základní pojmy a dvě zcela odlišná postavení. Pojišťovací agent obdobně jako zaměstnanec pojišťovny prodává produkty pojišťoven, jejichž jménem a na jejichž účet jedná. Pojišťovací makléř naproti tomu jedná jménem pojištěného, tedy zastupuje zájmy klienta. Makléř zpravidla vyhledává u svého klienta rizika, která ho mohou ohrožovat a navrhuje pro klienta nejvýhodnější pojistné produkty bez ohledu na pojišťovnu, která je poskytuje.

Pojišťovací makléř

Zákon č. 38/2004 Sb., později Zákon 170/2018 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí opakovaně inovoval povinnost makléřů, které zároveň posilují ochranu zájmů klientů. Makléři například  musí být sami pojištěni pro případ vlastního profesního pochybení s vysokým limitem. Makléř resp. každý jeho zaměstnanec musí prokazovat odbornou způsobilost buď odborným vzděláním (minimálně maturitní zkouška) nebo zkouškou odbornosti, přičemž od makléře zákon vyžaduje nejvyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Proč spolupracovat s pojišťovací makléřem?

Využitím služeb makléře přináší možnost svobodného rozhodnutí a vlastního výběru pojišťovny. Bez makléře existují pouze dvě možnosti – ANO či NE. S makléřem je výběr rozmanitější, od limitního NE přes lepší a ještě lepší podmínky k ANO. Kromě výběru pojišťovny a odpovídajícího pojistného produktu může pojišťovací makléř nad rámec svých povinností (vázaných na proces sjednání a správy  pojistných smluv) nabídnout také poradenství, které se týká především oblastí a okolností, kde klient nedisponuje dostatečnými znalostmi nebo potřebnými zkušenostmi (např, risk management , preventivní opatření, spolupráce při řešení škod apod.).

FINKAP  s.r.o., pojišťovací makléř registrovaný Českou národní bankou vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě udělené plné moci k zastupování v záležitostech pojištění.