Pojištění realitního zprostředkovatele

Pojištění realitního zprostředkovatele podle podmínek nového zákona pojišťovny zatím moc neřeší. Dotázal se na obchodních útvarech vybraných pojišťoven. Jejich reakce lze rozdělit do tří skupin.

Jedna skupina pojištění profesní odpovědnosti neposkytuje a proto ji ani změna na podmínky nového zákona nezajímá. Z vyjádření další vyplývá, že určitě bude sjednávat takové pojištění, záleží ale hlavně na tom, kdy zákon vstoupí v platnost a kdy budou k dispozici informace z produktového oddělení. Třetí pak nový zákon neznepokojuje a nabízí pojištění profesní odpovědnosti ve svém stávajícím produktu.

Cvičně jsem si tedy zpracoval kalkulaci ve stávajícím produktu nejmenované pojišťovny. Snažil jsem se v předem daných limitech a rozmezích co nejvíce přiblížit podmínkám nového zákona. Výchozími podmínkami jsem zvolil z daných možností vybral

– společnost s ručením omezeným

– plátce DPH

– roční obrat 2 mil. Kč

– limit 5 mil. Kč

– spoluúčast min. 5 000 Kč, max. 50 000 Kč, 10 %

Cena ročního pojistného v tomto případě přesáhla 19 500 Kč. Pohledem do pojistných podmínek je zcela zjevné, že není možné posoudit, zda rozsah a složení krytých rizik je dostatečné, menší či větší než požaduje nový realitní zákon.

Že by tudy vedla správná cesta přesvědčený nejsem. Zbývá tedy jedině čekat do doby, kdy vyjde zákon ve sbírce a pojišťovny vypracují a do praxe zavedou odpovídající pojistný produkt. Budeme věřit, že příprava pojišťoven nezabere delší čas než ty dva zákonem poskytnuté měsíce.