Češi zapomínají aktualizovat pojistné smlouvy

Češi se k pojištění majetku nestaví odmítavě. S uzavřením smlouvy většinou neváhají, časem však mohou narazit na nesprávné nastavení produktu, respektive na neaktualizovanou pojistnou částku. Častým nešvarem je nižší hodnota nemovitosti nebo domácnosti. V případě pojistné události pak pojištěnec neobdrží odškodnění ve výši odpovídající skutečné hodnotě majetku. Dochází k tzv. podpojištění a pojišťovna vyplácí ponížené pojistné plnění.

Pojistná částka má obvykle vliv na výši pojistného. Podle odborníků však není moudré ji záměrně snižovat. Měla by odpovídat ceně, za kterou si lze pořídit podobný majetek. Pokud je předmětem pojištění majetku rodinný dům, je v zájmu pojistníka, aby plnění pokrylo škody v plné výši. V ideálním případě se pojistná částka stanoví na základě odhadu nemovitosti. Vodítkem, byť ne tolik přesným, může být porovnání s podobnými nemovitostmi, které jsou v dané lokalitě na prodej. Podstatné je, aby čísla nebyla zcela mimo realitu.

Stejná pravidla logicky platí také pro pojištění domácnosti, které kryje škody na zařízení a dalším majetku, jehož cena se v průběhu času výrazně mění. I zde by nízký limit znamenal pojistné plnění v poměrné výši vůči skutečné hodnotě majetku.

Nejen ERGO pojišťovna se snaží riziku podpojištění předcházet. Její pojištění nabízí komplexní ochranu nemovitosti a domácnosti bez složitého oceňování majetku. Pojistná částka se stanovuje na základě podlahové plochy a cena pojištění zahrnuje celé spektrum rizik včetně pojištění odpovědnosti.