Účinnost realitního zákona se rychle blíží

Seminář na Ministerstvu pro místní rozvoj k realitnímu zákonu byl dotazů plný. Není to nic divného, protože byť máme ve většině z přijetí zákona radost „realitní džungle“ se začíná pomalu měnit v příjemnější lesík. Zákon ale není a jako zcela nový (neupravovaný na novější verzi) snad ani být nemůže.

Hodně času jsme dnes strávili u podmínek živnosti vázané, která je nepřekročitelnou podmínkou působení v realitním obchodě. Kdo musí požádat o živnost, kdo a kdy k žádosti musí doložit. S tím souvisí i nezbytné vzdělání a požadovaná praxe. Zajímavým momentem celé této oblasti je obrat, znějící nějak takto: působí tak, že lze usuzovat, že zastupuje společnost. Podobně tvárná bude zpočátku i otázka vzdělání a například zákonem specifikovaný druh vysoké školy. Zejména v počátcích po účinnosti zákona bude dost záležet na přístupu živnostenských úřadů. Zdá se, že to bude skoro jako u právníků-dva právníci, tři názory. Jednoduše řečeno: co jeden ŽL zamítne, druhý může uznat. V situaci, kdy žádat o živnostenský list může žadatel na jakémkoliv úřadě, může se dočasně zvýšit pohyb potencionálních realitních zprostředkovatelů po republice.

Diskusi vyvolala i otázka pojištění. Kdo musí, do jakého data musí, lze uznat současně platné smlouvy profesní odpovědnosti, splní požadavky současně sjednaná smlouva odpovědnosti za škodu podnikatele a pestrá směsice dotazů směřovala z pléna k přednášejícím. Velkým tématem se pak stala povinnost informovat ministerstvo o sjednání resp. prodloužení platnosti smlouvy.

A co bylo největší nepříjemností pro přítomné posluchače? První cenu v této kategorii by vyhrála rezervace, přesněji rezervační záloha. Tato „drobnost“ se stala součástí velice choulostivého tématu zvaného úschovy, pro které jsou nastavena specifická pravidla.

Víte, že rezervační záloha v určitém okamžiku může změnit kategorizaci a začne podléhat podmínkám pro úschovu?