Podpis smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele

 Uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání s sebou nese povinnost podnikatele seznámit spotřebitele v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku s podmínkami, lhůtou a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

To znamená, že nestačí vložit do smlouvy odstavec obsahující informaci o možnosti odstoupení od smlouvy. Spotřebiteli musí být prokazatelně předán formulář pro odstoupení. Bez předání formuláře není naplněna zákonná povinnost. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy včetně předání formuláře, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Pokud si ale zprostředkovatel svoji chybu s nepředáním formuláře uvědomí v oné lhůtě 14 dnů a formulář spotřebiteli předá, vše je zachráněno.

Zákon je zákon a jeho neznalost neomlouvá. Nezapomínejme na formulář! Spotřebiteli nebude zase tak jedno, jestli může odstoupit do 14 dnů nebo do 14 dnů prodloužených o jeden rok. Rok je sakra dlouhá doba.