Pojištění plavidel

Kooperativa nově přichází s nabídkou pojištění plavidel. Pojištění se vztahuje na majetkové a havarijní pojištění plavidla s platným lodním osvědčením

s možností připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou:

– provozem plavidla

– případně je možné sjednat doplňkové pojištění odpovědnosti z provozu restaurace

Pojištění je možné sjednat proti následujícím rizikům:

– poškození nebo zničení plavidla v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí

– odcizení plavidla

– poškození nebo zničení a odcizení dalších věcí uvedených ve smlouvě

– újmy způsobené třetí osobě v souvislosti s provozem plavidla

Samostatně pojištění odpovědnosti z provozu plavidla (bez havarijního nebo majetkového pojištění) NELZE sjednat!

 Pojištění je určeno pro registrovaná plavidla mající platné lodní osvědčení. Jde zejména o:

 • motorové jachty a čluny
 • plachetnice, katamarány a hausbóty
 • osobní lodě
 • parníky a převozní lodě
 • nákladní lodě, remorkéry a čluny

Pojištění je možné sjednat s územní rozsahem

 • Česká republika (malá plavidla, říční plavidla, ostatní plavidla)
 • Evropa (malá plavidla, říční plavidla)
 • Evropa a Středozemní moře (malá plavidla)

Vyloučeny jsou ale například:

 • vodní skútry, JetSurf a další plavidla s vlastním strojním pohonem poháněná jinak než vrtulí (vodomet/jet)
 • nafukovací čluny (gumotextilní) vč. kombinovaných (gumotextil, laminát)
 • plavidla bez lodního osvědčení – pramice, veslice, kánoe, kajaky …
 • plavidla užívaná k závodům/soutěžím.

 Doplňkové pojištění odpovědnosti za újmu

– vztahuje se pouze na předmět podnikání „hostinská činnost“

Pro sjednání pojištění je nutné předložtit

– vyplněný dotazník

– kopii platného lodního osvědčení a aktuálních fotografií plavidla (pohled zepředu, zezadu, celkový pohled, kajuta, hlavní pohonná jednotka včetně hřídele a lodního šroubu (vrtule)