Stavební spořitelna může vedle hypotéky taky zafinancovat bydlení

V srpnu letošního roku bylo sjednáno 6153 hypotečních úvěrů za 14,294 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem požádalo v bankách o hypoteční úvěr o 2322 klientů méně a objem sjednaných hypoték se propadl o téměř 4,5 miliardy korun.  A to i navzdory různým akcím, které banky na povzbuzení zájmy pořádají.

Hypotéky ale dnes nejsou jedinou možnou variantou financování bydlení. K vysněnému cíli v podobě bydlení mohou napomoci i stavební spořitelny. Záleží jen na konkrétní situaci a objemu financí na pořízení bydlení potřebných. Ve velkých městech (hlavně v Praze) fungují stavební spořitelny spíš jako elegantní doplněk při nedostatku peněz nebo při rekonstrukcích již vlastního bydlení. Jinde v republice to neplatí a úvěr od stavební spořitelny může být řešením.

Co taky například funguje v „úvěrových“ produktech stavebních spořitelen?

Odložený účel úvěru

Odložená zástava

Rekonstrukce bez dokládání faktur, jen s fotodokumentací

Zvýhodnění pro klienty do 35let

DTI na 10 a DSTI na 50%

Zvýhodnění s účelem refinancování

Max hranice DTI 13 a DSTI na 65%

Nedočerpání úvěru bez poplatku

Nezajištěný úvěr až do 800 000 Kč, na výjimku až 2,5 mil.Kč

Splatnost úvěru do 70 resp. 75 let

Určování splatnosti dle nejmladšího spolužadatele

Splácení meziúvěru/překlenovacího úvěru anuitně

Úvěr do výše 300 000 Kč bez nutnosti souhlasu manžela/manželky

Neúčelová část úvěru

Možnost profinancování dříve poskytnutých půjček od bank ale i soukromých osob

Možnost financovat z úvěru volně stojící nábytek a vybavení až do 20 % objemu úvěru

Mimořádné splátky kdykoliv zdarma

Konstantní úroková sazba po celou dobu úvěru (až 22 let), tedy žádné „dílčí “fixační období

Velká náchylnost k poskytování nižších úrokových sazeb (na výjimku)

Zdarma odhady

Zpracování úvěru bez poplatků

To je pouhý výběr „zajímavostí“ v nabídkách a produktech stavebních spořitelen. Určitá volnost existuje i třeba u uznatelnosti příjmů, tedy stanovení bonity, rychlosti a formě schvalování, objemu požadovaných dokladů a řada využitelných „drobností“.

Každá stavební spořitelna má svůj individuální přístup a z toho plyne i individuální rozsah nabízených výhod. Nelze tedy paušalizovat výše uvedené ani další ještě nevzpomenuté specifické úpravy v konkrétních produktech jednotlivých stavebních spořitelen. Výše uvedený výběr jsem udělal napříč nabídkami stavebních spořitelen.

Stavební spořitelny umí financovat i právnické osoby jako jsou bytová družstva nebo společenství vlastníků.

Je zcela evidentní, že stavební spořitelny jsou v mnoha případech plnohodnotnou variantou při potřebě financování bydlení a věcí s ním přímo i méně přímo souvisejících.  Proto myslím nebude vůbec zbytečné se jim věnovat podrobněji.

Postupně tak budu rozebírat výše uváděná hesla, vymezovat jejich využitelné rozsahy, maximální hranice a podmínky. Stejně tak se pokusím přidat další pozornosti hodné momenty v nabídkách stavebních spořitelen, které nejsou v mém dnešním výběru či budou nově zavedeny.