Jak je to s pojištěním nemovitosti v procesu převodu vlastnictví?

Kdo může uplatnit škodu u pojišťovny v období od podpisu kupní smlouvy až úplného konce procesu?

Při všech povinnostech a úkonech prodeje nemovitosti se otázka pojištění může zdát zcela okrajovou. Ale víte, že právě škoda a „nefunkční pojistná“ smlouva by mohl úplně zhatit veškěré úsilí a práci do obchodu vloženou?

Velice záleží na konkrétní situaci i stavu procesu převodu v danou chvíli, v okamžiku vzniku škody. Pro ilustraci uvedu dva konkrétní případy

Ad 1)

1. června došlo k podpisu kupní smlouvy domu. 20. června si měl kupující dle smlouvy převzít chatu, ale něco nepředvídatelného se stalo a dům si nepřevzal. 25. června byl dům po velké bouři vyplavený. 1. července katastr nemovitostí zapsal vklad vlastnického práva pro kupujícího.

Kdo bude dům na své náklady opravovat? Prodávající nebo kupující?

Ad 2 )

Dne 5. května složil kupující kupní cenu do úschovy notářské úschovy. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán 8. května. Dva dny poté, tedy 10. května, chalupa částečně vyhořela. 29. května byl proveden vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Kupující převzal chalupu až 1. června.

Kdo v tomto případě bude nemovitost na své náklady opravovat? Prodávající nebo kupující?

V prvním případě to bude kupující, neboť nebezpečí škody na věci přechází ke dni ujednaného převzetí věci. V druhém případě pak prodávající, neboť nebezpečí škody na věci přechází nabytím vlastnického práva.