Podoba světa v roce 2040? Allianz se na to zeptala futurologa Raye Hammonda

Uznávaný britský futurolog vypracoval s podporou společnosti Allianz Partners studii odhalující 7 trendů, které zásadně ovlivní lidstvo v příštích dvou dekádách. Ray Hammond má ve svém oboru téměř 40 let zkušeností, je autorem 14 knih a přednáší pro mnoho vlád, univerzit i korporací. Allianz se na něj obrátila s dotazy, na základě nichž vznikla jeho nová studie Svět v roce 2040.

Trend č. 1: Populační exploze

Dnes je nás na planetě asi 7.6 miliard, v roce 2040 nás už bude miliard 9. Lidí bude přibývat, ale potravin nikoli? Futurolog s tím tak úplně nesouhlasí. Drtivá většina zemědělců podle něj dnes používá velice neefektivní postupy, a asi polovina potravin v rozvojových zemích je vyplýtvána kvůli špatnému systému distribuce. Toto lze snadno vyřešit.

Daleko větší problém bude představovat pitná voda – na planetě je jí dost, ale zejména na zemských pólech, daleko od žíznící populace. Hammond předvídá, že v blízké budoucnosti bude řada přímořských zemí investovat do nízkonákladových odsolovacích jednotek.

Trend č. 2: Klimatická otázka

Specializovaný panel Organizace spojených národů zabývající se klimatickými změnami nedávno varoval, že do roku 2040 by mohla teplota na Zemi stoupnout v průměru o 1,5°C. Že to nezní nijak katastroficky? Přinese to extrémní jevy v počasí, kterým podle Hammonda nezabráníme, ani kdybychom ještě dnes snížili spotřebu skleníkových plynů o 80 %.

Počet extrémních jevů v počasí se mezi lety 1980 a 2004 zdvojnásobil, a do roku 2040 k tomu dojde znovu.

Trend č. 3: Obnovitelné zdroje

Futurolog předvídá přímo revoluci v této oblasti. Jestliže dnes je 8,6 % celosvětové elektřiny získáváno z obnovitelných zdrojů, do poloviny století to má být téměř 50 %. Inovace postupně zlevňují výrobu slunečních i větrných elektráren a obnovitelná energie bude brzy celkově levnější než z elektráren na fosilní paliva.

Nedořešenou otázkou zůstává efektivní skladování energie například pro deštivé dny či období bezvětří. Investice do vývoje velkokapacitních baterií ale do roku 2040 dosáhne asi 620 miliard dolarů… Ubíráme se dobrým směrem, říká Hammond.

Trend č. 4: Globalizace

Globalizace v podnikání udělala za posledních 25 let více pro vymýcení chudoby než celá zahraniční pomoc bohatých zemí po 2. světové válce, píše futurolog. Více než miliarda lidí se za tu dobu vymanila z extrémní chudoby a celosvětový poměr chudých je teď nejnižší v historii. Do roku 2050 bude podle Hammonda chudoba vymýcena všude kromě Afriky.

Trend č. 5: Zdravotnické hypotézy

Pět dílčích revolucí promění současnou podobu zdravotnictví k nepoznání:

Individualizovaná léčba – na základě DNA analýzy konkrétního pacienta

Využití kmenových buněk – oprava či růst nových tkání a orgánů

Využití nanočástic – pomůžou s distribucí a vývojem léků na sub-mikroskopické úrovni

Editace genomu – úprava lidské DNA pro léčbu chorob

Digitalizace dat – sběr a práce s daty prostřednictvím umělé inteligence

Trend č. 6: Digitální chaos

Digitalizace už řadu let proměňuje naše životy a tento trend ještě zesílí. Tradiční obchodní modely například v pohostinství, dopravě a finančních službách pomalu berou za své. Startupy na nich krátkodobě bohatnou, ale celkově je cítit obava zástupců řady profesí z možností jejich budoucího uplatnění.

Hammond tvrdí, že i v důsledku digitalizace se časem objeví nové profese, kde bude lidský kontakt vyžadován, či si začneme více cenit profesí starších, které dnes regulérními zaměstnáními nejsou – například mateřství, péče o rodinu. Tyto služby stejně jako mnohé další budou moci být lépe financovány z daní, na které vydělají roboti. V dalším kroku, někdy po roce 2035, by dokonce stroje mohly vygenerovat tolik financí, že by mohlo být možné všem nezaměstnaným zabezpečit dobrý měsíční příjem.

Trend č. 7: Problém chudoby

Navzdory pozitivnímu efektu globalizace máme na Zemi stále přes 2 miliardy lidí napříč 58 státy, kteří jsou uvězněni v extrémní chudobě. Pro ostatní jsou téměř neviditelní, protože nemají přístup k elektřině, vzdělání, zdravotnictví a dalším základním potřebám. Přesto má jejich osud nesmírný vliv na naši budoucnost, varuje Hammond.

Futurolog jmenuje dva hlavní důvody, proč bychom měli s chudobou bojovat. Za prvé zvyšuje přímé náklady bohatých zemí, například v podobě válek na Blízkém východě. Za druhé nevyhnutelná migrace uprchlíků z těchto zemí zvyšuje politickou a ekonomickou nestabilitu vyspělé části světa.

Celou studii Raye Hammonda „The World in 2040“ v angličtině najdete TADY.