Každá pojistná událost je nepříjemná. Komplikace jsou řešitelné

Letos jsem byl přizván ke spolupráci při řešení pojistné události vytopení domu firmou s uplatňovanou škodou ve výši cca 1 mil.Kč. Škod takového typu jsem již pár řešil a tak jsem bez velkého přemýšlení souhlasil. No už to je hezkých pár dnů a týdnů, co se záležitostí zabývám.

Pojistná událost se stala v červenci roku 2017. Budoucí majitel domu uzavřel smlouvu s firmou, která měla dům tzv. na klíč postavit. Běžná situace. Firma si na instalatérské práce vzala subdodavatele. Běžná situace. Subdodavatel asi podcenil práci a použil nevhodnou spojku na hadici, která měla skončit zalitá betonem v podlaze. Chyba. Tahle nedokonalost se bohužel výrazně projevila tím, že netěsnou spojkou začal téct voda, která si našla cestu k většině stavebních dílů, součástí, zařízení a vybavení domu, které byly v domě udělány či instalovány. Škoda vyčíslená na již zmiňovaných více jak 1 mil.Kč.

Věc byla nahlášená pojišťovna a proběhla standardní prohlídka. Následovala sporá komunikace s pojišťovnou, jenž po krátkém čase skončila. Na výzvy pojišťovny nereagovala pojištěná subdodavatelská firma, hlavní dodavatel jako „papírový“ poškozený ale ani skutečný poškozený, majitel stavby. To trvalo až do letošního roku, kdy mě vlastník stavby požádal o spolupráci.

Jaký byl v tu chvíli stav? Majitel stavby se krátce po havárii nedohodl s dodavatelem a na stavbě přestal pracovat a řešit následky havárie. Subdodavatel se procesu neúčastnil a ve styku byl pouze dodavatelskou firmou. Pojistná událost „visela“ řadu měsíců neřešená v pojišťovně. Vlastník stavby si mezitím opravy sjednal s jinými stavebními firmami, které se na vysoušení a opravách podíleli. Jedinou původní firmou podílející se na odstraňování následků havárie byly firma truhlářů. Nutno dodat, že se nejednalo o standardní vybavení dřevěnými prvky, ale o práce standard převyšující.

Co dál? Strana poškozená se oprav neúčastnila, tak nebyla schopná pojišťovně předložit a doložit podklady pro stanovení výše pojistného plnění. V procesu pojistné události vlastně „nezúčastněný“ vlastník stavby zase neměl k řešení oficiální přístup. Prvním mým krokem proto byl návrh jakési dohody mezi oběma. I navrhnul jsem znění a předložil znesvářeným stranám. Trvalo dost dlouho, než se právníci obou stran dohodli na konkrétním znění, které ale bylo ještě potřeba „naladit“ do představ pojišťovny. Pojišťovna nakonec souhlasila i tím, že pojistné plnění vyplatí na dva účty, vlastníka domu a poškozeného, oběma rovným dílem 50 %.

A v tuto chvíli se teprve začal odvíjet příběh skutečného řešení výše škody s pojišťovnou. Bohužel díky rozluce vlastníka a dodavatelské firmy (poškozeného) neexistuje v podstatě žádná jiná fotodokumentace z místa, než ta pořízená pracovníkem pojišťovny. Jde to pomalu. V současnosti pojišťovna vyplatila pojistné plnění za část „stavební“ ve výši 336 000 Kč bez DPH. To jsem rozporoval a položkově definoval další podle mého názoru oprávněné nároky.

A na stole je část druhá-truhláři. Do řešení nám vstoupil čas dovolených a téměř celý měsíc měl někdo ze zainteresovaných dovolenou. Pojišťovna pro nedostatek podkladů a neprůkaznost předložených informací pojistné lnění za tuto oblast vyplatit. Zítra tj. v pondělí 19. srpna se vrací odborník z pojišťovny z dovolené a snad dostaneme další vyjádření k našim nově předloženým podkladům.

Několik měsíců dokazování a jednání. Po více jak roce a půl klidu zbraní to asi moc nepřekvapí. Pokračujeme dál, chceme doplatit stavební část a vyřešit truhláře. I když nevím, jak dlouho to ještě bude trvat, vydržíme. No nic, kdybychom spolupracovali hned, mohlo to být nejen rychlejší a ale i jednodušší.