Nejvíce škod řešila Uniqa u motorových vozidel. Cena povinného ručení asi poroste

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny celkem 149.000 škod všeho druhu, což prakticky kopírovalo předešlý rok 2018. Každý den tak v průměru přibylo k vyřízení 408 pojistných událostí. Nejvyšší růst počtu pojistných událostí vykázalo pojištění majetku (+14 %), povinné ručení (+7,5 %) a havarijní pojištění (+7,1 %). Naopak meziročně lépe se vyvíjela situace se škodami v cestovním pojištění, pojištění odpovědnosti a v úrazovém pojištění, kde bylo méně škod než o rok dříve.

Nejvíce pojistných událostí bylo v pojištění aut, které se podílely na celkovém počtu ze 49,1 %. V povinném ručení registrovala UNIQA loni 21.880 škod (meziročně +7,5 %), v havarijním pojištění 51.238 škod (meziročně +7,1 %). Zatímco znovu v souladu s dlouhodobým trendem klesly krádeže celých vozidel, naopak přibylo asi 10 % případů střetů aut se zvířaty nebo poškození auta hlodavci a šelmami. Největší počet případů se týkal kolizí mezi vozidly. Tempo růstu škod z pojištění aut loni prakticky odpovídalo růstu počtu smluv. Klesl počet škod s oběťmi na životech: klienti UNIQA v silničním provozu při nehodách zapříčinili tragickou smrt 4 osob (předloni 14).
V povinném ručení vyplácí UNIQA v posledních letech výrazně více na odškodnění pozůstalým po smrtelných nehodách. Ještě v roce 2014 činilo průměrné pojistné plnění za události tohoto druhu okolo půl milionu, v uplynulých čtyřech letech vzrostlo na 1,5 až 3,5 milionu korun na jednu pojistnou událost, ojediněle i více. Růst je dán především rozšířením okruhu osob uplatňujících nárok a také zavedením dalších forem odškodnění, jako jsou náhrada nemajetkové újmy nebo náhrada duševních útrap spojených se smrtí.

Zvyšuje se počet nehod se zraněním, za které se vyplácelo bolestné, i když pomaleji (meziročně o 12 %). I v loňském roce vyplacená plnění vzrostla i kvůli dalšímu navýšení průměrných mezd v ČR, na něž je odškodnění bolestného a ztíženého společenského uplatnění přímo vázáno. V průměru činí v ČR úhrada za zdravotní újmu při dopravní nehodě kolem 430.000 korun. Také inflace plechových škod pokračovala a stoupla o dalších 4-9 % podle konkrétní značky auta.
Největší pojistná událost z povinného ručení se stala na sklonku roku 2018, ale byla odškodňována v roce 2019. Smrtelná nehoda způsobená naším klientem, při níž přišli o život dva rodinní příslušníci, se udála na Chrudimsku. Na jednorázovém odškodnění pozůstalých za nemajetkovou újmu, na pohřebném, za zásah hasičů, právní zastoupení a škodu na vozidle vyplatila už UNIQA pojistné plnění v celkové výši přesahující 10 milionů korun.

Nejvíce škod bez ohledu na druh hlásili klienti loni v měsících červenec a září, za nimi následoval březen 2019. Naopak neklidnějšími byly únor a prosinec 2019.