Likvidace škod z vichřice Sabine za ČPP bez zbytečného čekání a administrativních prodlev

Počet oznámených škod se již aktuálně pohybuje okolo 300 ks, odhadované škody přesahují 7 mil. Kč. Nejvíce škod máme hlášeno z Jihočeského a Středočeského kraje, ale zasažena je v podstatě celá ČR (nejméně škod je zatím hlášeno z Jihomoravského a Zlínského kraje).

Nejčastěji evidujeme škody z majetkového pojištění občanů, klienti hlásí především  poškození svých rodinných domů. Nejčastěji se jedná o poškození střech (krytiny, klempířské prvky) rodinných a bytových domů vlivem vichřice, dále pak škody způsobené pádem stromů. Evidujeme také hlášení z havarijního pojištění a několik škod registrujeme u podnikatelů.

V souvislosti s kalamitní situací byl posílen provoz na infolince ČPP 957 444 555, kde klienti mohou nahlásit vzniklou škodu.  Klientská linka je dostupná bez problémů a všechny příchozí hovory jsou bez čekacích front odbavovány.

Vůči našim klientům se snažíme o maximální vstřícnost a urychlení likvidace pojistných událostí.  Naši likvidátoři provádějí prohlídky v místech hlášení škod, tak abychom mohli co nejdříve zahájit vyplácení pojistného plnění. U menších škod jsme v rámci tzv. zrychlené likvidace schopni plnění poskytovat ihned, u složitějších škod můžeme klientům pomoci alespoň poskytováním záloh.