Na co nezapomenout při pojištění motorového vozidla

Pokud si koupíte nové i jakékoliv starší auto, musíte si sjednat odpovědnost za škodu z provozu motorových vozidel nebo také všeobecně nazývané povinné ručení. Už z toho je patrné , že se jedná o povinnost, kterou ukládá zákon. Povinné ručení musíte mít sjednané před prvním vyjetím na silnici a také bez tohoto pojištění nebude auto na vás převedeno. Z toho plyne , že první cesta musí vést do pojišťovny a pak teprve s platným povinným ručením  můžete navštívit pracoviště evidence vozidel. Obrácený postup není možný. Pokud by vás poté napadlo zrušit či nezaplatit povinné ručení a tím dosáhnout jeho zrušení , vězte , že se vám to nevyplatí.  Zcela určitě se po čase ozve Česká koncelář pojistitelů a bude vymáhat příspěvek do Garančního fondu za provozování vozidla bez povinného ručení. A to už nechci domýšlet situaci po havárii a způsobení škody jinému s vozidlem bez platného povinného ručení. Takže sice povinnost, kterou bych doporučoval brát vážně. Jinak už je to s havarijním pojištěním, které není „za hubičku“ a pro některé vozy se vůbec nevyplatí. Z tohoto pojištění je možné nárokovat škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu, krádež vašeho automobilu případně jeho živelní poškození nebo zničení. Při zvažování, nakolik se havarijní pojištění vyplatí či nikoli, by měl také každý rozlišovat, jaké by nastalo plnění v případě „totální škody“, kdy auto už nemá smysl opravovat, nebo „parciální škody“, kdy se vozidlo ještě vyplatí dát do servisu. Při totálních škodách zpravidla platí, že pojistka nepokryje náklady na koupi nového nebo ojetého auta. Základním (ovšem prosím ne jediným ) kriterem pro uzavření tohoto pojištění je výše pojistného, jednoduše řečeno cena. Výši pojistného ovlivňuje kromě ceny auta zejména forma a úroveň zabezpečení a také spoluúčast.   Zabezpečením se rozumí například mechanické zamykání řadící páky, aktivní vyhledávací systémy nebo třeba i tzv. vypískování  skel. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě, tzn. je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy. Specifickou a bohužel opomíjenou součástí kvalitního pojištění auta jsou asistenční služby, které pojišťovny nabízejí. Asistenční služby v základním pojetí jsou u pojišťoven zdarma součástí každé uzavřené pojistné smlouvy jak u havarijního pojištění, tak u povinného ručení. To ovšem neznamená , že u každé pojišťovny získáte v základu stejné výhody. Je naprosto nutné si podmínky pro poskytování asistenčních služeb prostudovat a zvážit, zda jsou pro vaše potřeby postačující. Snad každá pojišťovna nabízí za příplatek několika stokorun asistenční služby rozšířené. Automaticky jsou bězně nabízeny asistenční služby s omezeným finančním limitem v rozsahu : příjezd a odjezd asistenční služby, oprava auta při poruše na místě, odtah auta,vyproštění vozidla nebo úschova vozidla. V rámci rozšířené asistence jsou v nabídce nejen zvýšené finanční limity ale i například pomoc při nedostatečném množství paliva v nádrži,vybití baterie, poškození pneumatik, ztrátě klíčů nebo při přečerpání paliva při jeho záměně. Zajímavým a vhodným doplněním může být i telefonické tlumočení při havárii či poruše v zahraničí, doprava řidiče do autopůjčovny a zapůjčení náhradního vozidla, úhrada kauce při zadržení, vazbě či uvěznění v zahraničí, zprostředkování finanční hotovosti při nedostatku hotovosti an území jiného státu nebo třeba náhradní řidič v případě úrazu či hospitalizace řidiče. Pojišťovny svoje nabídky asistenčních služeb průběžně upravují  a aktualizují. Věnujte proto pozornost této zdánlivě nezajímavé a na první pohled nedůležité součásti pojistného krytí vozidla a vyhněte se tak nepříjemným překvapením a zbytečným problémům. Dopřejte si komfortu a klidu při vašich jízdách v česku i zahraničí.