Kooperativa a COVID 19 – úhrada škody z léčebných výloh v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR sleduje rizikovost nákazy nemocí COVID-19 a jejího rozšíření v Evropě a připravilo rozdělení rizikovosti jednotlivých států podle barev – tzv. „Semafor“

(https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_01_cestovani_podle_tzv_semaforu.html).

Pro méně rizikové, zeleně a oranžově označené země, tak budou z rozhodnutí MZV od 15. června 2020 platit volnější pravidla, kdy turisté nebudou muset při návratu z nich absolvovat test na nemoc COVID-19 ani karanténu.

Kooperativa bude po tomto datu v zeleně a oranžově označených zemích hradit z pojištění léčebných výloh i pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz. Do 14. června 2020 pak doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech a platí ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 26. 5. 2020.