Jiří Rusnok poradcem představenstva Allianz

Jiří Rusnok, někdejší guvernér České národní banky, se od 1. února 2023 stane poradcem představenstva Allianz pojišťovny.

Jiří Rusnok bude ve své pozici poradce poskytovat představenstvu odborná stanoviska a konzultace ke strategickým tématům, bude také analyzovat ekonomické a regulatorní prostředí, reprezentovat společnost na odborných grémiích a konferencích a zajišťovat poradenství a oponenturu u klíčových projektů.

Před svým působením v bankovní radě České národní banky Jiří zastával řadu významných postů ve vládě České republiky – jako její předseda a rovněž jako ministr financí či ministr průmyslu a obchodu. Mnoho let pracoval ve vedení pojišťovací části pobočky finanční skupiny ING pro Česko a Slovensko (nyní NN).

V letech 2006 – 2013 vykonával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele ING PF, a.s. Stál v čele Asociace penzijních fondů České republiky a byl rovněž členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).