Bez cestovního pojištění na lyžování do ciziny není adrenalin ale bláznovství

Češi jsou vyhlášení vyznavači lyžování i ve světovém kontextu. I když sněhové podmínky letos zatím nejsou všude ideální, příznivci zimních sportů si nechtějí nechat sezónu utéct. UNIQA ze zkušeností se zimními úrazy (ty z lyžování jsou druhé nejčastější u mužů a nejčastější u žen) a řešenými škodami radí, jaká pojištění je vhodné před odjezdem sjednat.

Krytí léčebných výloh v cizině

Čechy řadí jejich lyžařská vášeň dokonce na čtvrté místo na světě v přepočtu lyžařů na počet obyvatel. Nejčastějšími destinacemi, kam se za zasněženými kopci vydávají, jsou Rakousko, Itálie, a dále Slovensko, Francie a Švýcarsko. V posledních letech se k nim přidávají také Bulharsko anebo exotičtější Gruzie či Tádžikistán.

V zemích EU a také ve Švýcarsku (nebo v Norsku) platí našim občanům pro případ ošetření kartička veřejného zdravotního pojištění EHIC. Češi mají nárok na stejnou péči jako místní obyvatelé. Nicméně zdravotnictví není většinou zdarma a s EHIC průkazem je nutné platit stejnou spoluúčast jako lokální pacienti. Kromě toho je vedle veřejné sítě k dispozici i řada privátních zdravotnických zařízení, kde se platí vše.

Nejjednodušší situace je na Slovensku, kde je organizace zdravotnictví podobná jako u nás a s kartičkou EHIC vystačíte všude. S jedinou výjimkou, a tou je případný zásah Horské služby, vyhledání postiženého turisty, případně jeho transport helikoptérou do nemocnice. Zásah HS stojí v průměru aktuálně 350 EUR, ale nasazení vrtulníku prodraží intervenci až na několik tisíc EUR. „I zdánlivě nenáročná odpolední túra se může kvůli náhlé změně počasí, mlze nebo zranění změnit v drama, kterou vyřeší až záchranná akce s nasazením veškeré techniky. Bez pojištění vás i u sousedů pak může zaskočit účet na desítky tisíc korun,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.

Ve vzdálenějších a turisticky z našeho pohledu méně známých regionech a zemích se vždy vyplatí ověřit úroveň místního zdravotnictví, příslušnou infrastrukturu a ceny. Určitě ale lze doporučit u léčebných výloh vyšší pojistné částky, alespoň 5 milionů korun, na jiných kontinentech ještě více.

COVID-19 sice trochu ustoupil do pozadí, ale…

Ve standardním cestovním pojištění UNIQA je plně kryto případné onemocnění COVIDEM-19 v jakékoli zemi, která není Ministerstvem zahraničních věcí mezi zakázanými nebo výslovně nedoporučenými (což zpravidla nesouvisí s covidem, ale spíše s nestabilní situací, válečným stavem apod.; https://www.mzv.cz/cestujeme). Klient v UNIQA neplatí za pojistnou ochranu proti covidu-19 žádné přirážky, nemusí se připojistit.

Pojistná ochrana se vztahuje na ošetření, medikaci, lékařem nařízené testování nemocného, jeho hospitalizaci a případně potřebnou repatriaci domů. Uvízne-li klient kvůli pozitivnímu testu v cizině a musí-li prodloužit pobyt, uhradí mu UNIQA až 2 500 korun denně na ubytování do celkové maximální výše 30 000 korun z pojištění. Tato ustanovení se ale nevztahují na jeho spolucestující, jdou-li do preventivní karantény. Všem pojištěným osobám (nemocným i v preventivní karanténě) však UNIQA bezplatně prodlouží sjednané cestovní pojištění až do prvního možného termínu návratu do ČR.

 Samozřejmě vždy musí turista splnit na své náklady všechny povinnosti a podmínky případně předepsané lokálně pro vstup a pobyt v cílové/tranzitní zemi (například testy na covid-19). Aktuální restrikce jsou však minimální.

Připojištění storna

Připojištění stornovacích poplatků si lze pořídit jak v individuální verzi (turista si kupuje cestovní služby sám), tak i hromadné verzi (zájezd přes CK). Nejčastějšími překážkami pro vycestování je akutní úraz nebo onemocnění (včetně COVIDU-19), případně další události, jako je předvolání k soudu, úmrtí blízké osoby, nesložení závěrečných zkoušek, zrušení svatby, neodkladná péče o domácí zvíře apod. Připojištění storna se vztahuje i na další osoby, které byly uvedeny na cestovní a pojistné smlouvě. Připojištění storna je nutné si sjednat nejpozději do 24 hodin po zaplacení cestovních služeb a kryje vynaložené náklady na cestu až do výše 80 %.

 Zimní a nebezpečné sporty

Jede-li český turista za sportem do ciziny, měl by si k běžnému komplexnímu tarifu pojištění UNIQA připojistit zimní sporty. K nim patří všechny běžné: zejména sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených k tomu určených tratích, ale i běh na lyžích, pohyb na sněžnicích, sáňkování nebo bruslení, plánuje-li je během pobytu aktivně provozovat. Pozor: pohyb sportovců mimo vyznačené trasy je z pojistné ochrany vyloučen!

Je dobré pamatovat i na to, že při pohybu na sjezdových tratích se musí český turista řídit 10 pravidly FIS, která jsou ve střediscích vyvěšena jako obecně závazné normy.

Pokud by chtěl sportovec zkusit ještě něco adrenalinovějšího, jako jsou například mountain boarding nebo lezení v umělých ledových stěnách, musí přidat připojištění nebezpečných sportů UNIQA.

Pojištění odpovědnosti je od loňska už v Itálii povinné

Na lyže se vyplatí uzavřít v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti. V Itálii je dokonce předepsané. Nedodržení této povinnosti je pokutováno až částkou 150 EUR a odebráním skipasu.

UNIQA vydává v případě sjednání komplexního cestovního pojištění včetně pojištění odpovědnosti certifikát stvrzující pojistné krytí odpovědnosti, a to anglicky. Ten lze při kontrole v Itálii předložit. Uzavře-li klient pojištění u pojišťovacího poradce nebo na obchodní pobočce, obdrží tam potvrzení.

Klienti s ročními smlouvami komplexního cestovního pojištění, u nichž je automatické prodlužování, si mohou o certifikát požádat e-mailem na cestovni@uniqa.cz. V žádosti je třeba uvést číslo pojistné smlouvy. U rodinných smluv vydá UNIQA potvrzení pro všechny pojištěné osoby.

„Konkrétně pro Itálii doporučujeme sportovcům vyšší hladinu krytí v pojištění odpovědnosti, protože poškození tam žádají zpravidla jedny z nejvyšších odškodnění v Evropě vůbec a jsou ve vymáhání velmi úspěšní,“ varuje Eva Trajboldová. Je běžné, že osoby, jimž vznikla například srážkou s naším lyžařem na sjezdovce újma na zdraví anebo škoda na vybavení a výstroji, zapojí do řešení specializované advokáty.

Způsobený těžký úraz s následky se však dnes už prodraží kdekoli ve světě. Nezřídka jdou pojistná plnění do milionů korun, proto je dobré volit pojistnou částku na úrovni alespoň 5 milionů korun.