Jaká čeká budoucnost účastníky penzijních produktů se státní příslušností GBR?

S blížícím se koncem přechodného období Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii bude Allianz v nejbližších dnech písemně informovat klienty o aktuálních změnách.

Pokud do ukončení přechodného období (31. 12. 2020) nedojde k jiné mezinárodní dohodě, bude od nového roku platit následující:

Pokračovat v penzijním připojištění může za dosavadních podmínek účastník pouze v případě, že získá povolení k trvalému pobytu na území ČR, nebo prokáže, že je osobou s bydlištěm na území členského státu EU. V opačném případě smlouva o penzijním připojištění přestane splňovat podmínky pro účast na penzijním připojištění a zanikne. Účastníkům penzijního připojištění budeme nabízet možnost uzavření smlouvy o DPS a současně převod prostředků do účastnických fondů AZPS. Smlouva o DPS sice rovněž nebude splňovat podmínky pro nárok na poskytování státního příspěvku, avšak touto formou lze ve spoření pokračovat i nadále.

U doplňkového penzijního spoření vznikne nárok na poskytování státního příspěvku za dosavadních podmínek pouze v případě, že účastník získá povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo prokáže, že je osobou s pobytem v jiném členském státu EU. V opačném případě smlouva o DPS přestane splňovat podmínky pro státní příspěvek. Nadále však zůstane účastníkem DPS, pouze bez nároku na státní příspěvek.