Jak se zachovají banky u mimořádné splátky? Mění výši splátky nebo dobu splatnosti?

Jako všechno, ani tahle věc není jednoznačná. Banky mají svoje specifické přístupy, které se taky někdy můžou shodovat. Většina bank jde zcela srozumitelně a přímo cestou snížení výše splátky a ponechání splatnosti, tedy vychází ze sjednané doby úvěru.

Můžeme se ale dostat i do situace, kdy banka standardně je dočasně zkracuje splatnost (tzn. ponechána výše splátky) a to do výročí fixace. V době výročí fixace je v rámci refixačního dodatku výše splátky přepočítána na původně nastavenou splatnost, tzn. dochází ke snížení splátky. Na žádost klienta může být v rámci refixačního dodatku zkrácena doba splatnosti. Setkat se je možné i s tím, že klient má možnost si v žádosti vybrat jednu z variant, kterou zaškrtne. Buď požádá o snížení splátky nebo o ponechání stávající výše splátky a prodloužení splatnosti.

„Barevnější“ už je situace u poplatků a formy přistoupení na mimořádnou splátku. Někde se nevytváří dodatek a změna se řeší Oznámením banky nebo „běžným“ dopisem. Některé z bank již v žádosti umožňují volbu mimořádné splátky nebo zkrácení doby splatnosti. V takovém případě již žádný další dokument ani oznámení není potřeba a Změna se projeví s nejbližší anuitní splátkou, která následuje po mimořádné splátce.

Poplatky za změnu doby splatnosti banky účtují v podstatě v třech základních případech: u mimořádné splátky ve výročí fixace, u mimořádné splátky ze zákona 25 % měsíc před výročím podpisu a u mimořádné splátky v průběhu fixace. Logicky jsou v různé výši. Výše poplatků je natolik rozdílná, že není možné jakkoli zobecňovat. Vždy je nutné se informovat v ceníku či jiných materiálech banky o jejich výši.