Hypotéku na družstevní byt dostanete i bez ručení jinou nemovitostí. Čtěte, co je potřeba splnit

ZDROJ: E15.CZ, sou, 29.11.2018
Družstevní byt vykazuje rysy jak nájemního, tak vlastnického bydlení. Při jeho koupi se jedná spíše o převod práv a povinností a získání podílů v bytovém družstvu, než-li o koupi v tom pravém slova smyslu. I to je důvodem, proč bylo dříve získání hypotéky na družstevní byt velice složité. V současnosti jsou ale podmínky benevolentnější a klient u takové hypotéky nemusí ručit vlastní nemovitostí. Podmínky hypotéky na družstevní byt Pokud chce klient získat hypotéku na družstevní byt a nemá k zástavě jinou nemovitost, musí zažádat o předhypoteční úvěr a o klasickou hypotéku může požádat až po přepsání nemovitosti do osobního vlastnictví. Samotný družstevní byt totiž jako zástavu použít nelze.
Hypotéka s ručením jinou nemovitostí Nejjednodušší je ručit za kupovaný byt jinou nemovitostí. Jakmile dojde k převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, lze vyměnit zastavenou nemovitost za byt, kterého se hypotéka týká. A to i v případě, že je byt stále splácen. Kolik si klient může půjčit, záleží na bonitě klienta a hodnotě zastavované nemovitosti. K získání hypotéky je ovšem potřeba disponovat několika dokumenty. Bance je nutné dodat: 1) Nájemní smlouvu stávajícího družstevníka, někdy i potvrzení družstva, že stávající družstevník nemá vůči družstvu žádné závazky 2) Dále pak smlouvu (příp. smlouvu o smlouvě budoucí) o převodu členských práv a povinností 3) List vlastnictví k zastavované nemovitosti 4) Nabývací tituly 5) Snímek z katastrální mapy 6) Znalecký odhad 7) List vlastnictví k bytovému domu, kde se nachází předmětný byt 8) Podklady nutné k ohodnocení bonity 9) A nakonec ještě žádost o úvěr a kopie dvou identifikačních průkazů Hypotéka bez ručení V případě, že klient očekává brzký převod bytu do osobního vlastnictví, lze kromě krátkodobé zástavy využít také předhypoteční úvěr. Ten není zajištěn žádnou nemovitostí, ale má vyšší úrok. Nejčastěji banky požadují převod bytu do osobního vlastnictví do půli druhého roku.
Pro banku je v tomto případě nutné dodat podobný seznam dokumentů jako u hypotéky se zajištěním, jsou tu ale určité odlišnosti. Klient navíc potřebuje potvrzení družstva, že se bytová jednotka nejpozději do určitého data převede do osobního vlastnictví, a tzv. prohlášení vlastníka, kteréprávně vymezuje bytovou jednotku v domě. Úvěr v rámci spoření? Banky nabízejí i milion korun. V případě, že žadatel o hypotéku na družstevní byt nemá k dispozici další nemovitost do zástavy a ani neočekává brzký převod družstevního bytu do soukromého vlastnictví, lze využít také úvěr ze stavebního spoření, který do určité výše nevyžaduje zástavu nemovitostí.

Výhodou je, že banky tento limit v posledních letech navyšují. Například u úvěru Komerční banky si lze půjčit bez ručení jiné nemovitosti až 700 tisíc, Česká spořitelna nebo Modrá pyramida nabízí 800 tisíc korun, ČMSS 900 tisíc a Wüstenrot dokonce jeden milion korun. Nutná je nájemní smlouva stávajícího družstevníka, smlouva (nebo budoucí smlouva) o převodu členských práv a povinností, podklady týkající se bonity klienta, žádost o úvěr a kopie dvou identifikačních průkazů klienta.