Malé nahlédnutí do NOZ – pojistné události, náhrada újmy

Pojistitel může na základě žádosti oznamovatele poskytnout zálohu na pojistné plnění. Tuto ale také může na základě rozumného důvodu odepřít!

A víte kdy na vás někdo může požadovat náhradu újmy? Zkusíme nabídnout některé vybrané “zajímavé„ možnosti.

Škoda způsobená informací nebo radou

NOZ nově stanoví povinnost nahradit škodu v případě, že byla způsobena neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou. Rozlišují se pak dvě situace

–          když radí odborník – nehledí se na zavinění

–          když radí jiná osoba – hradí se jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě

Jak často někomu radíte? Máte často nutkání si z někoho „vystřelit„ a „dát mu zaručenou radu„  pro pobavení ostatních?

Nově NOZ zavedl: Škoda se hradí uvedením do předešlého stavu . Není-li to dobře možné anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Jak rychle se taková praxe rozšíří do všech oblastí ?

A víte že, nově se pracuje vedle ceny obvyklé i s cenou mimořádnou?  Cena mimořádná se stanoví s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo zvláštní oblibě.

Co by to teoreticky mohlo znamenat na silnici? Jedu na Stadionu S 11 a srazím se (ne mojí vinou) s autem. Moje S 11 je „ na hadry“.  Cena účetní byla nezajímavá, cena obvyklá slušná. Ale já budu požadovat 10 krát tolik , protože takový skvost měl pro mě cenu mimořádnou. Na této S 11 jezdil můj praděda a získal ji od jednoho nejmenovaného veřejného  činitele. „Rodokmen“ takového stroje a můj vztak k němu se ani penězi nedá vyčíslit. Takže za něj chci to co chci. A včil mudruj.

A pozor také na srážku s domácím mazlíčkem.  Zvíře již podle NOZ není věc ! Poškozenému budou tedy hrazeny vynaložené náklady , spojené s léčbou zvířete. Do toho patří i péče o zdraví (léky, injekce, operace atd ) a to i přesto, že takové náklady převyšují podstatně cenu zvířete.

Kdopak asi bude řešit rozpory mezi požadavky poškozených a ochotou pojišťoven platit? Nikdo jiný než soudy to nebude. A to se určitě máme všichni na co těšit.