Generali Česká pojišťovna: Rok 2022 přinesl odhalené podvody za 546 milionů

PODNIKÁNÍ I ŠKODY NA ZDRAVÍ

Nejčilejší podvodné jednání bylo odhaleno v oblasti podnikatelského pojištění, kde uchráně hodnota před
neoprávněnou výplatou přesáhla 310 milionů korun. Šlo především o případy z majetkového a odpovědnostního pojištění.
Překvapivě druhou oblastí jsou škody na zdraví vyplácené z povinného ručení. Zde uchráněná hodnota přesáhla 110
milionů korun, což je meziroční nárůst o 63 %. Za touto částkou stojí především odhalené případy, kdy si lidé navyšují
uměle své mzdy, aby získali vyšší vyplacenou rentu. Nejsou schopni přitom takový důkaz přesvědčivě doložit.
Na třetí příčce se umístily podvody páchané z titulu životního pojištění. Jestliže v roce 2021 jich naši detektivové odhalili
v úhrnu za 8,2 milionu, loni tato suma dosáhla téměř 38 milionů korun. I zde se objevily snahy řešit existenční problémy
tímto typem pojištění.

K nárůstům v objemech uchráněné hodnoty za loňský rok pak došlo také v oblasti pojištění motorových vozidel. O 63 %
narostla hodnota podvodů, které jsou v přímé souvislosti s výplatou pojistného plnění z havarijního pojištění po krádeži
vozidel. Podařilo se uchránit neoprávněnou výplatu za více než 12 milionů korun.

V POLOVINĚ KRAJŮ VÍCE PODVODŮ

V polovině krajů došlo meziročně ke zvýšení odhalených podvodů. Největší nárůst detektivové zaznamenali
v Moravskoslezském kraji a na Liberecku, a to o více než 50 %.
Z pohledu regionů absolutně se meziročně nezměnila první příčka: nejvyšší objem podvodů detektivové odhalili v Praze,
a to za téměř 126 milionů korun.
Na druhém místě ve statistikách zakotvil Ústecký kraj, který objemem odhalených podvodů (78 milionů Kč) překonal
dokonce Středočeský kraj (62 milionů Kč).
Nejméně podvodných aktivit Generali Česká pojišťovna zaznamenala tradičně na Vysočině. Meziročně šlo o pokles o
milion na výsledných 3,5 milionu Kč.

DATAAnalýza

Pojistné podvody se nám daří odhalovat především díky zkušeným odborníkům – „detektivům“, kteří se podílejí přímo na
šetření podezřelých pojistných událostí, ale i týmu analytiků, kteří poskytují on-line datovou a analytickou podporu při
tomto šetření.

KUNA, KOUZLO SE SMLOUVOU A SOUD

Klient nahlásil z majetkového pojištění poškození tepelné izolace a parozábrany střechy rodinného domu. Škodu za
70 000 Kč měla způsobit kuna. O tom pochyby nebyly. Detektivové pojišťovny ale věnovali pozornost podezřelým
okolnostem v souvislosti s úpravou pojistné smlouvy před vznikem pojistné události.
Šetřením se ukázalo, že zatímco faktura za opravy byla vydána v březnu, práce proběhly na základě objednávky a cenové
nabídky již v lednu. Avšak v únoru si majitel rodinného domu nechal přepracovat pojistnou smlouvu, kam zahrnul nově i
riziko „poškození zateplení a oplocení zvířaty“, které původně sjednané neměl.
Nesrovnalosti v celém případu prokázaly i fotografie doložené škody. Mezi nimi totiž majitel domu zanechal i ty, které
nesly datovou stopu pořízení ještě před datem aktualizace smlouvy na škody způsobené kunou. I když byl majitel domu
s těmi skutečnostmi konfrontován, trval na výplatě pojistného plnění. Celá událost tak byla předána orgánům činným
v trestním řízení.