Od 1. 3. 2023 nabývá účinnosti novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

V souladu s novelou zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích dochází s účinností od 1. 3. 2023 k některým změnám, které budou mít vliv na sjednávání a částečně i na platnost sjednaného pojištění motorových vozidel.

  1. pro nově na trh dodávaná silniční nebo zvláštní vozidla podléhající registraci již nebudou jejich výrobci nebo tzv. akreditovaní zástupci vydávat technické průkazy a místo toho bude povinností všech výrobců vozidel opatřit každé takové vozidlo tzv. prohlášením o shodě (COC listem),
  2. technické průkazy budou vydávat jen obecní úřady obce s rozšířenou působností, a to v případě nových dosud neregistrovaných vozidel na základě předloženého platného prohlášení o shodě (COC listu),
  3. zvláštní vozidla nepodléhající registraci bude muset jejich výrobce opatřit tzv. technickým osvědčením;
  4. v havarijním pojištění dosud uplatňovaná výluka na škody vzniklé na vozidle v době, kdy nebylo vybaveno platným českým průkazem, nebude uplatňována, pokud se bude jednat o dosud nikde registrované vozidlo vybavené platným prohlášením o shodě (COC listem).

Ačkoliv se výrobci vydávaná Prohlášení od sebe i výrazně graficky odlišují, jsou v nich jednotlivé údaje řazeny za sebou v pravidelném sledu, z nichž  důležité z pohledu pojištění jsou:

0.1. Značka (obchodní firma výrobce) – např. Škoda, VW, AUDI

0.2.1. Obchodní název – např. Octavia, Golf, A4

0.4 Kategorie vozidla – např. M1

0.10. Identifikační číslo vozidla – VIN

16.1. Maximálně technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) – celková hmotnost

  1. Zdvihový objem motoru (cm3) – zdvihový objem válců
  2. Palivo

27.1 Maximální výkon (kW) pro spalovací motor

27.2 Maximální výkon (kW) pro elektrický motor