pojistné plnění

Generali Česká pojišťovna: Rok 2022 přinesl odhalené podvody za 546 milionů

PODNIKÁNÍ I ŠKODY NA ZDRAVÍ Nejčilejší podvodné jednání bylo odhaleno v oblasti podnikatelského pojištění, kde uchráněná hodnota předneoprávněnou výplatou přesáhla 310 milionů korun. Šlo především o případy z majetkového a odpovědnostního pojištění.Překvapivě druhou oblastí jsou škody na zdraví vyplácené z […]

Po složitých covidových letech se cestovní kanceláře znovu nadechují a sjednávají pojištění úpadku

Některé cestovní kanceláře během covidové pandemie zcela ukončily činnost, jiné se změnily na cestovní agentury, které zájezdy pouze zprostředkovávají, ale samy je neprodávají ani neorganizují. A právě v řadách těchto podnikatelů nyní Slavia pojišťovna zaregistrovala zájem o znovuobnovení licence a […]