UNIQA přichází s mimořádným opatřením v souvislosti se situací v Izraeli

UNIQA ČR a SR přijala mimořádné opatření k úhradě stornovacích poplatků pro klienty pojištěné v UNIQA nad rámec platných pojistných podmínek pro cesty do státu Izrael v reakci na lokální vývoj.

 Pojistné plnění může být ve smyslu tohoto opatření klientům poskytnuto v rozsahu nákladů na plánovanou cestu, které byly hrazeny před datem 8. října 2023 (pojištění musí být rovněž uzavřeno před tímto datem).

 Opatření se vztahuje k platnému cestovnímu pojištění UNIQA, k němuž bylo sjednáno pojištění stornovacích poplatků.

Pojistné plnění UNIQA bude omezeno podle výše skutečně vzniklé škody. To znamená, že budou zohledněny jen náklady, které už nebyly kompenzovány jiným subjektem (například cestovní kanceláří, přesunem termínu nebo cíle cesty, leteckou společností, hotelem), a to po odečtení případné spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě.

 Mimořádné opatření UNIQA platí pro organizované zájezdy s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou i pro individuální cesty turistů z ČR a SR do Izraeli.

 Tato iniciativa UNIQA platí zatím pro cesty s odjezdem do konce října 2023. „Naše opatření byla přijata na podporu našich klientů v aktuální nelehké situaci v zájmu jejich bezpečnosti. Chápeme, že s ohledem na události v Izraeli řada z nich tam nyní nechce cestovat. Pozorně sledujeme vývoj v oblasti a informace z Ministerstva zahraničních věcí. Podle toho se budou řídit i naše další kroky,“ komentoval rozhodnutí generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR Rastislav Havran.