Cestování na jistotu. Připojištění COVID Plus v cestovním pojištění

Další pojišťovnou, která upravuje podmínky cestovního pojištění kvůli pandemii COVID-19 je ČPP.

Připojištěni je možné sjednat od 1. 6. 2021. V nabídce je nejen pojištění nákladů na preventivní karanténu v souvislosti s onemocněním Covid 19 při cestách na zahraniční dovolenou, ale i sublimit na pojištění léčebných výloh v souvislosti s onemocněním Covid 19 v zemích označených červenou a tmavě červenou barvou na semaforu.

 Informace k připojištění COVID Plus:

 • Náklady související s preventivní karanténou (ubytování, strava, náhradní doprava)
 • Možnost volby limitů pojistného plnění z variant
 • Pojištění je možné uzavřít na max. 90 dní
 • Při sjednání připojištění COVID Plus je automaticky sjednán i sublimit pro léčebné výlohy v souvislosti s Covid 19 ve zvolené variantě
 • Lze sjednat rozdílný limit pojistného plnění (variantu) pro připojištění COVID Plus a pro pojištění léčebných výloh.
 • Připojištění se týká nákladů na preventivní karanténu nikoliv na dopředu nařízenou karanténu.
 • Připojištění COVID Plus se vztahuje na země označené zelenou, oranžovou, červenou a tmavě červenou barvou.
 • NELZE pojistit země označené černou barvou, náklady v souvislosti s onemocněním Covid 19 nejsou hrazeny.
 • Při cestách do zemí označených zelenou a oranžovou barvou má klient onemocnění v souvislosti s Covid 19 pojištěno v rámci zvolené varianty léčebných výloh. Náklady na preventivní karanténu pouze v případě připojištění COVID Plus.
 • Při cestách do zemí označených červenou a tmavě červenou barvou má klient onemocnění v souvislosti s Covid 19 (sublimit 10 % ze zvolené varianty léčebných výloh) a náklady na preventivní karanténu pojištěno pouze při zvolení připojištění COVID Plus.

Předmět pojištění:

 • Náklady, ke kterým dojde v důsledku preventivně nařízené karantény v souvislosti s onemocněním Covid-19. (Nejedná se o dopředu avizovanou nařízenou karanténu např. při příjezdu do cizí země)

Pojistná událost:

 • Náklady vynaložené na ubytování, stravu a náhradní dopravu, které souvisí s preventivně nařízenou karanténou související s onemocněním Covid-19.

Výluky z pojištění:

 • Události vzniklé na území České republiky.
 • Nařízení preventivní karantény, které vzniklo před sjednáním pojistné smlouvy.
 • Pokud byly náklady na preventivní karanténu uhrazeny vládou dané země, jejímiž státními nebo zdravotními orgány byla nařízena, nebo byly zahrnuty v rámci již uhrazeného pobytu pojištěného (např. karanténa na hotelu, kde má pojištěný ubytování a stravu uhrazenu v rámci svého pobytu).
 • Preventivně nařízená karanténa, o které je předem známo, že bude nařízena.