100 % na koupi družstevního bydlení úvěrem

Uvažujete o koupi podílu v družstvu a pořízení nového bydlení?

Družstevní byty jsou levnější než ty v osobním vlastnictví, a to až o desítky procent. Ale… Pokud nemůžete ručit jinou nemovitostí, nedostanete od banky hypotéku. Nemáte-li vlastní zdroje, je tak financování složitější či nemožné. To ale není  tak úplně pravda. Pokud investice do družstevního bydlení nepřesáhne  3,5 mil.Kč, pak lze koupi plně financovat úvěrem. Financovat družstevní bydlení je tedy možné až do 100 % ceny!

A navíc. Banky v současné době pomalu ale plynule navyšují úrokové sazby. V tomto případě dochází ke snížení úrokové sazby.

A co je možné financovat?

 • úhradu za převod družstevního podílu v družstvu
 • splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě
 • splacení úvěru od banky/nebankovní společnosti použitého na pořízení družstevního bydlení

Kromě maximální výše úvěru je taky potřeba vyhovět následujícím podmínkám

 • dvě osoby v závazku (dlužník + manžel/manželka, druh/družka, registrovaný partner/partnerka)
 • příjem dlužníka nebo jeho domácnosti (i v součtu manžel/manželka, druh/družka, registrovaný partner/partnerka) min. 40.000 Kč- a u úvěru nebude překročeno ze strany ČNB doporučené DSTI 45% ani DTI 9. Přitom je tudíž možné poskytnout do 2,5 mil.Kč pouze jedinému žadateli, a to v případě splnění doporučené výše příjmu

Úvěrem lze financovat částečně i rekonstrukci, což znamená 90 % ceny uvedené ve smlouvě + 10 % na rekonstrukci nebo vybavení domácnosti. Taková  kombinace se definuje jako investiční záměr.

Už víte, kdo nabízí tyto zajímavé podmínky? Od 1.6. se s nimi můžete potkat u SSČS. Buřinka upravuje  od 1. 6. 2021 úrokové sazby u Úvěru od Buřinky na pořízení družstevního bydlení úrokovou sazbu pro 3letou fixaci ze 4,35 % na 3,99 %.

A ještě pro oživení

Ukazatelem DSTI(debt service-to-income) se rozumí poměr průměrných ročních splátek vyplývajících z výše celkového zadlužení klienta a jeho příjmů. Celkovým zadlužením se přitom rozumí součet výše úvěru, který se poskytuje a všech ostatních zajištěných a nezajištěných úvěrů daného klienta u kteréhokoliv poskytovatele. Příjmy klienta se rozumí výše ročních příjmů po zdanění). Ukazatelem DTI (debt-to-income) se rozumí poměr výše celkového zadlužení klienta a jeho příjmů

Investičním záměrem je primárně pořízení družstevního bydlení, okrajově (do 10 % ceny investičního záměru) může jít o jeho následnou rekonstrukci

 • doba splatnosti: 4 – 20 let
 • fixace: 3 roky nebo po celou dobu splácení
 • poplatek za poskytnutí úvěru: 1 % z výše úvěru
 • poplatek za vedení účtu ZDARMA
 • smlouvy o SS: Vzniká automaticky s úvěrem, ze splátky je na stavební spoření převáděna povinná úložka 0,1 % z výše úvěru. A skončí po 2 letech a zůstatek účtu SS se použije k částečnému umoření úvěru.
 • poplatek za uzavření SS a vedení účtu SS: 0 Kč
 • lhůta pro čerpání: 1 rok
 • způsob splácení: anuitní
 • refixace: u úrokové sazby fixované na 3 roky se po uplynutí této doby stanovuje nová sazba na další fixační období dle aktuální situace na trhu a ratingu klienta, nesmí však překročit maximální úrokovou sazbu danou tarifem stavebního spoření,
 • k úvěru je zdarma uzavřena smlouva o stavební spoření na 2 roky po dobu trvání překlenovací fáze úvěru, po uplynutí této doby je překlopen do řádného úvěru
 • klient platí po celou dobu fixace stále stejnou splátku