Bydlení. Pojistit nebo ne? Aktualizovat smlouvu nebo neřešit? Úspora či loterie?

Nedávno nedaleko od nás hořel rodinný dům. Oheň se „rozdováděl „ chvíli po půlnoci.  A označení “rozdováděl” je plně na místě. Na místo vyjely profesionální jednotky. Jeden útočný proud z vnitřku budovy a druhý z vnějšku. Po pěti minutách hašení byl velitel zásahu nucen stáhnout jeden útočný proud z vnitřku domu zpět. Důvodem byly propadající se stropy, které tak přímo ohrožovaly hasiče zasahující uvnitř budovy. Po příjezdu posilových jednotek byly nasazeny další proudy C. Celkem čtyři. Po více než hodině hašení se konečně podařilo dostat požár pod kontrolu, ale velitel zásahu lokalizaci nahlásit ještě nemohl. Důvodem byly zřícené stropy. Likvidace požáru byla nahlášena před sedmou hodinou ranní. A příčina? Netěsnost komínového tělesa.  A světe div se, majitel údajně neměl pro nemovitost ani domácnost sjednané pojištění.

Člověk pojišťuje svoji nemovitost proto, aby v případě krádeže, živelní pohromy či jiné pojistné události vyplacené plnění vyřešilo vzniklé finanční ztráty. Pojištění domácnosti má 65 % populace, druhé nejčastěji uzavírané pojištění je pojištění staveb, které má 55 % vlastníků nemovitosti. Smutná skutečnost. Těch 35 resp. 45 % nepojištěných si možnost nějakého neštěstí nepřipouští. V pořádku. Ovšem do okamžiku jakékoliv kolize. A ještě jedna skutečnost. Kolik z pojištěných nemá svoje nemovitosti pojištěné zodpovědně?  Z dat České asociace pojišťoven vyplývá, že nejčastější výše podpojištění činí mezi 20 % a 49 %, což je znepokojivé. A ještě znepokojivější je, že 15 % smluv dosahuje dokonce více než 50% podpojištění.

Samostatnou kapitolou pak je stáří pojistné smlouvy. Řada lidí se cítí bezpečně i doslova „historickými“ smlouvami. V těch kromě podpojištění většinou nejsou kryta ani některá dnes již běžně hrozící rizika. Pravda, škoda nemusí být v případě tak velká jako u škod ze živlů. Problém nebude existenční, tak proč si nedovolit vyhodit těch „pár drobných“.

A co zajímavého může ve „starých“ smlouvách chybět? Snad jen malý vzorek:

Únik vody z nádrže

Škoda způsobenou únikem vody z akvária, vnitřního bazénu, vířivky a vodního lůžka která vznikla jejich poruchou anebo chybnou obsluhou

Náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení

Při odstraňování škod na pojištěném potrubí způsobených lomem trubky (mrazem nebo přetlakem) uhradí pojišťovna  účelně vynaložené náklady na výměnu nebo opravu potrubí  v místě poškození

Ztráta vody

Prokazatelná  finanční škoda způsobená náhlou ztrátou vody v přímé příčinné souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení nebo lomem trubky

Technická porucha součástí budovy

Nahodilé poškození strojních a elektronických zařízení nedopatřením, výrobní vadou, vadou materiálu atd.

Porucha chladícího zařízení (tzn. lednice, chladničky, mrazničky)

Škody na předmětu pojištění vzniklé v důsledku prokazatelné poruchy chladicího zařízení nebo výpadku v elektrické síti (např. zkažené potraviny, podlaha poškozená vyteklou vodou apod.)

Pojišťovny pak nabízejí individuální pojištění, která u konkurenčních pojišťoven většinou není možné sjednat. Mezi takové bych asi zahrnul například:

Dorovnání nabídky konkurence

Pojištění, které se vztahuje na škody vzniklé z takového pojistného nebezpečí:

1.které není možné sjednat v rámci tohoto produktu a není definováno v  pojistných podmínkách této konkrétní pojišťovny  a zároveň

2. které je zahrnuto a standardně nabízeno v rámci některého pojistného produktu pro pojištění domácnosti či nemovitosti u jiného pojistitele v ČR a

3 které není výslovně jako riziko nepojištěné či vyloučené

Je dobré před sjednáním smlouvy přemýšlet a hledat tu jedinou a optimální pojišťovnu pro vaše potřeby. Jakou smlouvu máte vy? Nebo to neřešíte, protože vám se nemůže přihodit nic nečekaného?