Financování bydlení. Stavební spoření. Převzetí dluhu.

Doba je složitá. Financování bydlení se stává záležitostí pudovou. Buď to půjde nebo ne. Úrokové sazby trhají rekordy, ceny domů a bytů se stále pohybují nad rozumnou hranicí. Co koupit, jak zaplatit. Často skloňovaná otázka. Banky se snaží klientům usnadnit strastiplnou cestu k úspěšné cestě za financemi. A tak je potřeba pátrat po možnostech získání peněz v rámci nabízených akcí.

U Modré pyramidy mají klienti možnost “převzetí“ přiděleného úvěru jiným dlužníkem.
V praxi se tedy může jednat například o situaci, kdy prodávající, který má na nemovitosti úvěr Modré pyramidy, nemusí vždy za všech okolností úvěr splácet, ale kupující může tento úvěr převzít a pokračovat za podmínek, které jsou v úvěru sjednány (úroková sazba, fixace, splatnost,…). Tedy prodávající může atraktivitu nemovitosti zvýšit ještě nabídkou výhodného financování. Důležité je si vždy uvědomit, že nový dlužník přebírá smlouvu se všemi sjednanými podmínkami.

Při uzavírání (či změně) smlouvy o přiděleném úvěru však může být s klientem sjednána jiná výše splátky, pokud nebude překročena max. celková produktová splatnost přiděleného úvěru.

Čistý přidělený úvěr – je určen pro fyzické osoby (nebo právnické osoby)* a podmínkou jeho poskytnutí je splnění podmínek přidělení cílové částky na spořící smlouvě. Podmínky jsou stanovené zákonem, zejména trvání smlouvy min. 24 měsíců, případně další podmínky stanovují VOP nebo Smlouva o stavebním spoření. Zpravidla u smluv o SS uzavíraných do 6.4.2017 tři podmínky pro získání čistého přiděleného úvěru (2 roky spoření, parametr ohodnocení 55, zůstatek na účtu min. 40 % CČ), u smluv o SS uzavíraných od 7.4.2017 – tarif Alfa – jen dvě podmínky k získání čistého přiděleného úvěru (2 roky spoření, zůstatek minimálně 25 % CČ).