Škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky

Na Ukrajině je minimum vozidel, která mají zelenou kartu určenou pro provoz vozidel v zahraničí a je pochopitelné, že nyní Ukrajinci prchající před válkou řeší důležitější věci než zařizování povinného ručení. Z toho důvodu dnes ráno rozhodla Správní rada České kanceláře pojistitelů (ČKP), že po dobu dvou měsíců od opuštění ukrajinského území bude případné škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky hradit ČKP k tíži garančního fondu bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy, kteří tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat. 

Obdobné řešení bylo přijato také na Slovensku, kde opatření k hrazení škod ze strany garančního fondu platí po dobu jednoho měsíce do konce března 2022. V Polsku po překročení hranic dostávají ukrajinští motoristé rovnou zelenou kartu na měsíc zdarma.

Daná lhůta dvou měsíců v případě ČR i nastavená opatření v sousedních státech zajistí ukrajinským motoristům jistotu možnosti provozování vozidla pro nejbližší období a dále umožní najít stabilní řešení, jak následně vozidla registrovaná na Ukrajině pojišťovat v ČR obdobně, jako se pojišťují tuzemská vozidla.

Česká kancelář pojistitelů bude hradit také odtahy ukrajinských vozidel při poruše či nehodě. Společnost Global asistance provozuje pro Českou kancelář pojistitelů speciální telefonní číslo +420 251 032 834, které je určené Ukrajincům, kteří odtah potřebují. Aby nevznikala jazyková bariéra, byli vybráni na obsluhu tohoto telefonního čísla jazykově vybavené asistenti.