Cena za pojištění majetku poroste

V posledních letech, a ještě výrazněji v posledních měsících, dochází k dynamickému vývoji cen stavebních prací, materiálů, ale i technologií. Růst spotřebitelských cen dosáhl v lednu meziročně 10 % a podobný trend se dá bohužel očekává i nadále. Globální pojistné sazby rostou nepřetržitě od roku 2018, růst dosáhl 40 procentních bodů. V kontinentální Evropě pak 26 procentních bodů. V České republice jsme doposud viděli opačný trend. I přes 60 % nárůst pojistných částek za posledních 10 let došlo k poklesu pojistných sazeb majetkového pojištění v průměru o 20 %. Rok 2021 byl navíc ve znamení velkých majetkových škod. Zažili jsme nejen tornádo na Moravě či další vichřice, ale také několik požárních škod s celkovým předpokládaným plněním převyšujícím 1 miliardu Kč. V reakci na tyto skutečnosti přistoupili obligatorní zajistitelé pro rok 2022 k navýšení cen zajistných programů, které meziročně vzrostou o více než 20 %.

Bohužel se ukazuje, že stávající situace v oblasti oceňování a nastavování pojistných programů již pro není pojišťovny v této podobě dále udržitelná a musí výše uvedené skutečnosti reflektovat i v primárním pojištění. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. VIG jako první oznámila vynucenou reakci a přistupuje ke
– zvyšování spoluúčastí na majetkovém pojištění a pojištění přerušení provozu,
– zvyšování sazeb pojistného u klientů se zvýšeným škodným průběhem a klientů s rizikovými činnostmi jako jsou chemie, petrochemie, dřevařství, textil, plasty, papír, zpracování odpadů a provozování skladů,
– zvyšování sazeb pojistného i u ostatních méně rizikových činností,
– indexování pojistných částek při zachování nebo zvýšení pojistných sazeb.
Výše uvedená pravidla bude pojišťovna aplikovat u většiny obnovovaných pojistných programů, u klientů po škodách a u nových obchodních případů.

Je téměř jisté, že obdobná opatření přijmou i další pojišťovny a je proto potřeba s tím počítat. Tato skutečnost jistě málokoho potěší.  Nicméně i přes zvýšení výše pojistného je každému jasné, že podpojištění majetku není ideálním stavem a je proto žádoucí zkontrolovat svoje aktuální smlouvy a ty nevyhovující přizpůsobit hrozícím nebezpečím a možným rozsahům vzniklých škod.