Rostoucí ceny stavebních materiálů, zvýšený rozpočet, chybějící peníze.

Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu byl o tři desetiny procentního bodu vyšší, než očekávala podzimní prognóza ČNB. Rychleji rostly také regulované ceny elektřiny a plynu. Nárůst nákladů, které obchodníci a poskytovatelé služeb promítají do cen.  Podle zveřejněných údajů vzrostla v říjnu 2021 cenová hladina meziročně o 5,8 %. Prognóza očekává, že inflace v závěru letošního roku výrazně vzroste a během zimy se přiblíží k 7 %.

U 71 % společností se v současné chvíli již v ceně staveb projevuje zdražení stavebních materiálů. Devět z deseti stavebních společností své stavby přeceňují dle aktuálních ceníků. Lidem to komplikuje plány na stavbu či rekonstrukci a banky už se připravují na klien­ty, kterým hypotéky nepokryjí záměr a budou potřebovat „přidat“.

Například Hypotéční banka „odkryla“ pravidla pro dofinancování zvýšených nákladů na výstavbu              a rekonstrukci z důvodu navýšení cen stavebních prací a materiálu, tedy dofinancování chybějících prostředků pro dokončení investičního záměru dříve financovaného hypotečním úvěrem z důvodu růstu cen prací a materiálu. Zjednodušeně řečeno se jedná o nový hypoteční úvěr nebo novou Půjčku na lepší bydlení.

Klient s hypotečním úvěrem

– doloží nový rozpočet na dokončení stavby (lze akceptovat i rozpočet jiného zhotovitele), případně původní rozpočet s označením změněných položek včetně uvedení jejich nových cen, ze kterého bude zřejmá částka pro dofinancování

– předloží ocenění nemovitosti dle standardních podmínek

– za standardní podmínky pro poskytování HU klient doloží příjmy

pokud nový HÚ bude na shodný záměr jako předchozí HÚ poskytnutý HB, lze při splnění standardních podmínek poskytnout nový HÚ až do výše 100 % rozpočtu. Přitom souběh úvěrů na nemovitosti nesmí překročit 90 % LTV. Reálně tak bude možná situace, kdy první úvěr byl poskytnut jako HU s LTV 70 % a druhý jako HU s LTV 90 %. V případě potřeby je možné pro dofinancování do odhadní ceny využít vlastní prostředky, nebo případně dozajistit další nemovitostí

– v případě, že díky stavu rozestavěnosti nebude možné aktuální úvěr dočerpat, bude po poskytnutí nového (dalšího) HÚ splnění podmínek čerpání hodnoceno v kontextu obou úvěrů. Pro dočerpání prvního úvěru je v takovém případě nutné při čerpání 1. HÚ k jeho čerpání dodat, že již je poskytnut další HU na dofinancování celého záměru. Současně platí, že čerpání dalšího HÚ bude umožněno po dočerpání předchozího HÚ.

Klient bez předchozího hypotečního úvěru

Pro nové úvěry s účelem koupě, výstavba, rekonstrukce může klient pro případ budoucího růstu cen stavebních prací a materiálů uvažovat s rezervou k rozpočtu ve výši 20 % (např. rozpočet ve výši 1 mil. Kč můžete nastavit tak, že výše úvěru na výstavbu bude 1,2 mil. Kč). Při nedočerpání 20 % výše úvěru pak nebude účtován poplatek za nedočerpání úvěru.

Pro dofinancování investičního záměru (koupě, výstavba, rekonstrukce) za situace, že zvýšení cen znemožňuje dokončit stavbu je možné za velmi specifických podmínek také Půjčku na bydlení se slevou 30 % ze základní sazby.