Pořízení domu/ bytu v zahraničí na úvěr od české banky podruhé

Jak jsme si řekli již v příspěvku předchozím, nemovitost, která je objektem úvěru se může nacházet i mimo území ČR, přičemž vhodnost jednotlivých zemí je posuzována individuálně schvalovatelem. Jedná se o jednu z mála možností úvěrování formou účelového úvěru přímo na konkrétní nemovitost. Nebudu se v tomto příspěvku zabývat možnostmi financování americkou hypotékou, nabídkou to většiny bank v ČR působících. Jaká jsou tedy základní pravidla a nastavené zásady pro účelový úvěr, kterým by bylo možné financovat nákup nemovitosti mimo území ČR?

Banka financuje objekty, jejichž využití nemá podnikatelský charakter (neslouží převážně k podnikání). Úvěry jsou poskytovány žadatelům – fyzickým osobám žádajícím pod RČ, případně u cizinců pod datem narození. Žadatel o úvěr nesmí pořizovanou nemovitost popř. družstevní podíl vkládat do majetku firmy a vy/užívat ke svému podnikání. Za podnikání v tomto případě není považován pronájem dle §9 Zákona 586/1992 Sb. v platném znění.

Hypoteční úvěr lze čerpat po splnění podmínek stanovených bankou. Nejdůležitější podmínkou pak je návrh na vklad / zápis zástavního práva ve prospěch banky. Čerpání úvěru probíhá vždy bezhotovostně, a to jednorázově nebo postupně.

Čerpání úvěru by mělo být ukončeno nejpozději do 24 měsíců od data schválení úvěru. Změnu posledního možného termínu čerpání úvěru (termínu dočerpání úvěru) je možné posunout dodatkem. Maximální délka čerpání úvěru však dále závisí na konkrétním účelu úvěru. Vznikne-li po uzavření smlouvy o úvěru dodatečný požadavek na prodloužení období čerpání, banka bude v rámci vyhodnocení požadavku hodnotit i aktuální schopnost klienta splácet.

Případné použití vlastních/ i ostatních finančních prostředků je nutné vždy před využitím hypotečního úvěru. Při dokládání již uhrazené části investičního záměru z vlastních finančních prostředků, musí být z dokladů zřejmé, že platby v částce vyšší než 270.000,– Kč příp. ekvivalentu této částky přepočtené směnným kurzem devizového trhu ČNB a platným ke dni provedení platby v jiné měně, byly provedeny bezhotovostním převodem. Do uvedeného limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

A kolik že zaplatíte na úrocích? Banka má obecně nastavený obecný systém tvorby variabilních sazeb

Hypoteční úvěr do 70% PRIBOR 1 měsíc + 0,90 p. b.
Hypoteční úvěr do 80% PRIBOR 1 měsíc + 1,00 p. b.
Hypoteční úvěr do 90% PRIBOR 1 měsíc + 1,50 p. b.

Nikoho jistě nepřekvapí, že existuje možnost různých trvalých a akčních slev. To už je ale otázkou konkrétního případu resp. individuálního přístupu banky. Hypotéka s variabilními sazbami je určena zejména pro ty klienty, kteří očekávají jednorázový příjem například z dědictví či prodeje jiné nemovitosti a tento příjem chtějí využít na mimořádnou splátku jistiny. Variabilní sazba je pohyblivá, může se měnit každý měsíc (směrem nahoru i dolů) a odvíjí se od aktuálních úrokových sazeb vyhlášených ČNB a rizikové přirážky banky. Je navázána na 1 měsíční PRIBOR s odchylkou fixovanou na 5 let. V případě nepříznivého vývoje sazeb má každý možnost přejít na fixní sazbu vždy po uplynutí jednoho měsíce (k datu změny úrokové sazby 1M PRIBOR). 1M PRIBOR k 25.červecni 2019 byl vyhlášený v hodnotě 2,1 p.b. Nejnižší inzerovaná (?!)  úroková sazba banky činí k tomuto datu 2,79 % p.a.

Každý úvěr je jak lze jistě pochopit zcela individuální proces. V žádném případě není možné se předem připravit na podmínky přpadného úvěru natož na jeho odsouhkasení v případě naplnění obecně uváděných zásad. Úvěry poskytované v rámci developerských projektů se řídí specifickými podmínkami.