Pojišťovna nabízí pojištění asistenčních služeb pro podnikatele. Revoluce nebo zbytečnost?

Na asistenční služby jsme již zvykli u pojištění domácností, staveb a motorových vozidel. Asistence u těchto pojištění je běžná a nikoho nepřekvapí. Ale asistence pro podnikatele stojící na stejných základech je věc neotřelá.

A UNIQA pojišťovna s nabídkou „podnikatelských asistenčních služeb“ přichází.

Nabízená asistence podnikatelům se dělí na tři základní oblasti. Každá z uvedených asistencí se dá pojistit pouze jako „balíček“.

Technická asistence

 • Pomoc v případě havárie do výše 10 000 Kč na každou událost
 • Pomoc zámečníka v případě zablokování dveří do výše 5 000 Kč na každou událost
 • Pomoc v případě živelné události
 1. a) ostraha provozovny do limitu 15 000 Kč
 2. b) stěhovací služby do limitu pojistného 10 000 Kč
 3. c) nouzový telefonický provoz po dobu nejdéle 7 dní
 4. d) vyhledání náhradních prostor provozovny
 • Deratizace, desinsekce do výše 5 000 Kč na každou událost
 • Sanační služby zprostředkování sanační služby.
 • Oprava spotřebičů, porucha do limitu 5 000 Kč, odvoz spotřebiče do limitu 5 000 Kč.
 • Oprava zdroje tepla do limitu 10 000 Kč.

Kyber & IT asistence

 • Kyber asistence
  • kontrola stávajícího zabezpečení PC, napadení PC pojištěného
  • zneužití dat z PC pojištěného či online účtů nebo zneužití samotných online účtů
  • poškození podnikatelské pověsti pojištěného na internetu a sociálních sítích
  • zneužití platební karty
  • neúspěšný nákup zboží přes internet
 • IT telefonická asistence, podpora při používání, nastavení a instalaci následujících zařízení, 60 minut konzultace s odborníkem k jedné pojistné události
 • Vzdálená IT asistence, konzultace, rada či jiná podpora v souvislosti s užíváním, nastavením nebo instalací hardwaru nebo softwaru, 60 minut konzultace s odborníkem k jedné pojistné události

Obnova dat z paměťového zařízení, obnova dat z paměťového zařízení v důsledku jeho poškození. Maximální limit 20 000 Kč na jednu pojistnou událost vztahující se na práci, dopravu zařízení do a z laboratoře formou zásilkové služby, náhradní nosič ve formě DVD (max. 5 ks), či přenositelný disk (1 ks) do výše 1 200 Kč. Pojištění se vztahuje na jednu pojistnou událost v průběhu jednoho pojistného období.

Právní asistence a daňové poradenství

 • Telefonická právní asistence, využití právního poradenství délce trvání nejvýše 60 minut, 3x za pojistné období.
 • Právní asistence s finančním plněním, při vzniku pojistnými podmínkami definovaného právního sporu pojištěného nebo zahájení řízení vedeného u orgánu veřejné moci, jehož účastníkem je pojištěný, výše limitu 15 000 Kč na jednu pojistnou událost, to za podmínky, že předmětem sporu je hodnota vyšší než 5 000 Kč.
 • Daňové poradenství, telefonická konzultace z důvodu oprávněné potřeby daňové asistence pojištěného v délce trvání nejvýše 60 minut. Konzultace se mohou vztahovat k
  • dani z příjmu právnických osob
  • dani z příjmu fyzických osob
  • dani z přidané hodnoty
  • daňové a účetní administrativě
  • účtování účetních položek v podvojném účetnictví
  • daňovému přiznání, přičemž předmětem telefonické konzultace není zpracování