PENB nebo taky nesprávně „energetický štítek“. Neoddiskutovatelná povinnost ze zákona?

Musí být nebo nemusí být? A kdo má pravdu a kdo se mýlí?

Prodávající a pronajímatelé mají podle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií povinnost při prodeji/pronájmu nemovitosti předložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB“).  Často se tento dokument nesprávně označuje jako energetický štítek. V původní verzi zákona se musel předkládat originál nebo ověřenou kopii, což je povinnost, kterou novela zákona od 25.1.2020 zrušila. Dnes je tudíž možné předkládat nejen originál či ověřenou kopii ale stačí i kopie prostá.

V zákoně je několik výjimek týkajících se povinnosti mít PENB při pronájmu a prodeji nemovitosti.

Podle § 7a, bod 10) zákona například nemá prodávající/pronajímatel povinnost předložit PENB straně druhé v případě budovy nebo jednotky v domě, který byl postavený a poslední větší změna dokončené budovy byla provedena před 1.lednem 1947. Předmětem svárů by se mohl stát termín „větší změna“. To ovšem tady probírat nechci, protože i odborníci z oblasti stavebnictví nemusí být stejného názoru a zákon termín jednoznačný nezaměnitelný výklad nepředkládá.

Existuje však ještě jedna víceméně teoretická možnost, kdy není nutné PENB předkládat. Jedná se o případ, kdy se prodávající a kupující písemně dohodnou, že PENB nebude opatřen.

Mnoho nejasností se objevuje u povinnosti předkládat PENB v souvislosti s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu. Většina představitelů družstev zastává a někdy dost urputně prosazuje názor, že na družstva a převody podílů se povinnost nevztahuje. Částečná pravda.

Prodávající není povinen kupujícímu předkládat průkaz energetické náročnosti (PENB), protože se nejedná o prodej nemovitosti. Z toho se dá odvodit, že ani zprostředkovatel není povinen v nabídce na prodej/převod družstevního podílu uvádět třídu energetické náročnosti. Stejně se postupuje i v případě, že se družstevní byt pronajímá další osobě. Jedná se vždy o podnájem a pronajímatel proto nemá povinnost překládat podnájemci PENB a ani zprostředkovatel nemusí v nabídce uvádět třídu energetické náročnosti.

POZOR!

Povinnost předložit PENB má bytové družstvo při uzavírání smlouvy s kupujícím/převádějícím jako novým členem družstva.

 

 

zdroj: ABES