Hledám nemovitost, hypotéku už mám v kapse.

Dnes už je možné získat od bank souhlas s poskytnutím hypotéčního úvěru bez konkrétní nemovitosti. Člověk tak má čas rozumně vybírat a mít jistotu, že bude mít na zaplacení svého nového bydlení.

Bydlení chtivý člověk si „běžným“ postupem zajistí v bance financování. Na základě posouzení úvěruschopnosti banka schválí maximální výši úvěru. Po podpisu smlouvy má klient 11 měsíců na výběr vhodné nemovitosti tak, aby mohl být úvěr do 12 měsíců načerpán.

Projednat dopředu je možné úvěr na

Bytovou jednotku

Ateliér

Rodinný dům

Rekreační objekt pro individuální rekreaci

Pozemek stavební -samostatný pozemek pouze do 5 000 m2

Pozemek jiný –pokud souvisí s dosavadními pozemky klienta

Vedlejší stavby pokud tvoří s nemovitostí funkční celek (garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku)

Úvěrem lez finacovat kromě „základních“ účelů

Koupi

Výstavbu

Rekonstrukci

Refinancování úvěru či půjčky na výše uvedený účel

také na

Vypořádání majetkových poměrů

Úhradu za převod členských práv

Úhradu členského podílu

Kombinaci výše uvedených účelů

Žadatel může část nemovitosti využívat pro potřeby vlastního bydleníči podnikání

Vrámci jednoho úvěru je možné nad rámec prostředků k financování Účelu čerpat také na drobnou investici do nemovitosti, a to maximálně ve výši 20 % z Účelu maximálně však do výše 1 000 000 Kč.

Zvolená nemovitost slouží standardně jako zástava pro poskytnutý úvěr. Musí se jednat o nemovitost dokončenou nebo před rekonstrukcí, ale v tom případě s maximálním opotřebením 65 %. Objektem úvěru a zástavou může být jen nemovitost k bydlení, nebo stavební pozemek. Pokud se v nemovitosti nachází nebytový prostor, rozhoduje se o její akceptovatelnosti individuálně (obecně platí, že pokud půjde o prostory jako kanceláře, ordinace apod., bude možné objekt akceptovat, půjde -li o dílny, obchody, provozovny, bude objekt nepřijatelný).

A jak je to s LTV?

1. úvěry na bydlení … až 90 %

2. úvěry na rekreační objekt

o rekreační objekt je předmětem úvěru i zástavou… 70 %

o rekreační objekt je předmětem úvěru, ale zástavou je nemovitost na bydlení …90%

Pro 1. i 2. platí, že pokud je jako dozajištění využit samostatný pozemek, který není objektem úvěru, lze využít maximálně 50 % jeho zástavní hodnoty.

3.úvěry na koupi samostatného pozemku

o do výměry 2 000 m2 … 90 %

o do výměry 4 000 m2 … 70 %

o do výměry 5 000 m2 … 50%

Může se stát

že budete mít dostatečnou bonitu na docela velký úvěr a s tím spojené „velké oči“

že se na trhu bude vhodná levnější nemovitost než jste předpokládali a schválený úvěr bude zbytečně vysoký.

V takových případech se úvěr nedočerpá v celé výši. A banka následně vyúčtuje poplatek za rezervaci ve výši 9 000 Kč.

Jistě jste již sami poznali nabídku RAIFFEISENBANK