Elektronická evidence tržeb (EET) pro pojišťovací zprostředkovatele nehrozí

Dokládá to § 12 odst. 2 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoET“) ve vazbě na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů.

(§ 12 -Tržby vyloučené z evidence tržeb –  c) pojišťovny a zajišťovny)

Jedná se totiž o „tržbu pojišťovny“, tzn. jde o tržbu vyloučenou z evidence tržeb. Způsob placení je v tomto případě nepodstatný.

Pokud pojišťovací zprostředkovatel (Zákon 38/2004 Sb. § 6a a § 7 ZoPZ – Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí) inkasuje od klienta pojistné, které dále v plné výši odvádí pojišťovně, nejedná se ve věci platby pojistného o evidovanou tržbu, neboť jde o tržbu pojišťovny

Pokud tedy pojišťovací zprostředkovatel neúčtuje klientům nějaké vlastní výkony, tj. takové, které by “tržbou pojišťovny” nebyly, EET je pro něj pojmem na hony vzdáleným.

A nic nehrozí ani z postupného rozšíření EET. Ovšem pokud se zákon nezmění ………….