Co to je GAP u pojištění vozidel a kdy ho využít

Nové vozidlo začíná  ztrácet svou tržní hodnotu v okamžiku, kdy je zakoupeno. Hodnota klesá nejrychleji v třech letech od koupě a může poklesnout až na polovinu původní pořizovací ceny. V současném světě pojištění je tedy téměř jisté, že výplata pojistného plnění,  kterou poškozený obdrží z  pojištění v případě totální škody nebo odcizení  vozidla, nebude stačit na pokrytí celé škody , resp. na zakoupení nového vozu stejné značky nebo typu, aniž by bylo nutné  doplácet  z vlastní kapsy. Jinak řečeno , pojištění GAP kryje rozdíl mezi pořizovací cenou (vstupní cenou do pojištění) vozidla a aktuální časovou cenou (obvyklou cenou), kterou mělo vozidla těsně před vznikem pojistné událostí (odcizení nebo totální škoda).

GAP = Guaranteed Asset Protection v překladu znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Pojištění GAP je zpravidla nabízeno ve spojení s nákupem nebo financováním automobilu a klientovi je pro případ totální škody nebo odcizení garantováno pojistné krytí do výše původní pořizovací ceny vozu, případně je klient chráněn proti dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance.

Pořizovací cena (vstupní cena do pojištění) –  částka, na kterou je vozidlo pojištěno a odpovídá konečné kupní ceně vozidla včetně výbavy zjištěné z faktury vystavené prodejcem. Zároveň se jedna o maximální obnos, který může byt vyplacen z pojistného plnění v rámci pojištění vozidla.

Časová cena (obvyklá cena) – aktuální tržní hodnota vozidla odpovídající jeho staří a opotřebeni (cena, za jakou by bylo možné prodat či pořídit zcela totožné vozidlo).

Totální škoda – škoda takového rozsahu, že náklady na opravu předmětu by převýšily jeho hodnotu. Oprava se tedy již neprovádí.

Jistě zajímavá záležitost pro nová auta a zejména pak pořízená na leasing nebo úvěr.