Co přináší moratorium na splácení úvěrů a hypoték?

Zákon “o odkladu splátek” byl schválen parlamentem a jeho text byl zveřejněn ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 177/2020 Sb. dne 17.4.2020 a tím nabyl účinnosti.

Všechny banky teď mají stejné podmínky:

  • Odklad splátek může být buď do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020
  • Odklad splátek se týká úvěrů sjednaných před 26. 3. 2020 a k tomuto datu nesmí být splátky více jak 30 dní po splatnosti
  • Bude odložena celá splátka úvěru (jistina i úrok)
  • Úvěr se nadále úročí a úroky za dobu odkladu uhradí klient až na konci úvěru.
  • O dobu odkladu se posouvá i datum fixace úrokové sazby
  • Vyřízení odkladu je bez poplatku, tedy zdarma
  • Odklad je možný nejdříve v následujícím měsíci po doručení žádosti do banky
  • Pojištění schopnosti splácet se neruší a platí dál
  • Odklad splátek platí i pro čerpané hypotéky
  • Odklad splátky se v Bankovním registru nijak negativně neprojeví, pokud není klient v prodlení se splácením

V zákoně se objevují různé pojmy, které jsou pro žádost o doklad podstatné.  Víte co je ochranná lhůta a jaké jsou její vlastnosti?

Ochranná lhůta

znamená, že ve chvíli, kdy je klientovi schválen odklad, nemůže po něm banka požadovat splátku, negativně o něm reportovat do registrů ani vybírat poplatky včetně poplatků za dlužnost. Maximální doba ochrany klienta podle zákona začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, kdy klient o odklad splátek požádal. Končí nejpozději 31. 10. 2020. Znamená, to, že pokud se nic nezmění, klienti s odklady začnou platit splátky nejpozději v listopadu 2020.

Ochranná lhůta 3 nebo 6 měsíců

Při využití ochranné lhůty do 31.7.2020, která se ukáže jako nedostatečná,  je možné požádat o prodloužení do 30.10.2020.

Ochranná lhůta méně než 3 měsíce

Je potřeba si vybrat za dvou definovaných možností délky trvání ochranné doby, a to buď do 31. 07. 2020 nebo 31. 10. 2020. Kratší ochranná doba není možná.