Česká spořitelna se přidává k akci Milostivé léto II. Zaplaťte jen jistinu.

ČS se opakovaně přidává k akci Milostivé léto II a pomůžeme tak lidem v těžkých životních situacích začít znovu, bez exekucí.

Milostivé léto II je opakující se iniciativa státu. Jedná se o 3měsíční období, od 1. září do 30. listopadu 2022, během kterého mohou lidé ukončit své exekuce, které jim v minulosti vznikly na základě dluhu vůči státu a jeho organizacím (veřejnoprávní subjekty). Institut milostivého léta je ukotven i v zákoně č. 214/2022 Sb.

A pro koho je určeno Milostivé léto II České spořitelny:

  • Vztahuje se na klienty České spořitelny a Stavební spořitelny České spořitelny (fyzické osoby (neplatí pro podnikatele), které mají dlouhodobě nesplacený dluh.
  • Věřitelem je Česká spořitelna, a.s., nebo Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
  • Dluh je vymáhán exekučně – soudním exekutorem

Milostivé léto II České spořitelny se nevztahuje na:

  • Odpuštění příslušenství dluhu u veřejnoprávních subjektů.
  • Odpuštění příslušenství dluhu u klientů, kteří jsou v jiných procesech (např. v insolvenci)
  • Klienty dceřiných společností (mimo Stavební spořitelnu České spořitelny).

Pokud má klient nesplacený dluh vůči ČS a ten je už vymáhán v exekuci, stačí, když zaplatí původní dlužnou částku – jistinu (nebo její zbývající část) a symbolickou část nákladů exekuce ve výši 1 815 Kč (včetně DPH). Zbytek dluhu, který tvoří nejčastěji úroky za pozdní splacení a náklady na soudní řízení a exekuci, bude odmazán.

Milostivé léto u ČS potrvá stejně jako u akce státu, a to od 1. září do 30. listopadu 2022.