Změny v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v souvislosti s vydáním nového zákona o povinném ručení

Nový zákon o povinném ručení by měl nabýt účinnosti dne 23. 12. 2023 (za předpokladu, že se stihne celý legislativní proces). Část změn plynoucích ze zákona začne platit již 23. 12. letošního roku, druhá část pak od 1. 7. 2024.

Od 23. 12. 2023 dojde postupně nejen k následujícím změnám:

1. Dosud platné limity plnění nižší než 50/50 mil. Kč (pro újmu na zdraví/věcné škody) se zvyšují na limit nejméně 50/50 mil. Kč

2. Vznikne povinnost sjednat povinné ručení k novým druhům vozidel, která jsou poháněna výhradně mechanickým pohonem a která dále splní jednu z následujících podmínek:

    • maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/hod
    • provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost je vyšší než 14 km/h.

Jedná se například o vozidla jako elektrokoloběžky, osobní přepravníky či zahradní traktory aj. Aby bylo možné sjednat pojištění, musí mít vozidlo jednoznačnou identifikaci (např. COC či jiný doklad s unikátním výrobním číslem nebo TP, pokud podléhá registraci).

3. Nově pojištění nebude zanikat dnem oznámení změny vlastníka vozidla,ale bude zanikat dnem, kdy pojistník oznámí, že na pojištění již nemá    zájem (fakticky se jedná o situaci, kdy dojde k prodeji vozidla, pouze zákon využívá jinou formulaci)

4. Podle jiné zákonné úpravy (novela zákona o provozu na pozemních komunikacích) se od 1. 1. 2024 přestanou vydávat velké technické průkazy (TP) a začnou se vydávat pouze osvědčení o registraci vozidla (ORV).

Vývoj schvalovacího procesu zákona o povinném ručení není s vysokou pravděpodobností ukončen a nepochybně budou přicházet další změny, stejně jako změny dalších zákonů, které souvisejí s pojištěním vozidel.

Čekají nás další změny.

Nebo je vánoční „vánoční“ nadílka a prázdninový „přídavek“  z pohledu povinného ručení finální příspěvek zákonodárců ke zlepšení situace na našich silnicích? Kdo ví?

 

Inspirace a zdroj: Allianz pojišťovna