Zase řešíme vytopený byt

Už jste někdy zažili vytopený byt a vše co potom následuje? Trochu lepší výchozí bod má ten, kdo je pojištěný.  A už jste někdy řešili vytopený byt s pojišťovnou?

Málokdy je možné jednání s pojišťovnou označit za záležitost jednoduchou. To platí zejména v situaci, kdy viníkem je někdo třetí.

My řešíme příhodu, kdy bylo vytopeno pět bytů.  Zastupujeme při jednání s pojišťovnami jednoho z poškozených.  Nespletl jsem se a správně říkám s pojišťovnami.  V průběhu shromažďování informací a podkladů jsme zjistili, že budeme jednat nejen s pojišťovnou poškozeného ale i pojištěného. Proč? Důvod je jednoduchý- náhrada v nových cenách nebo brát v úvahu stáří poškozených věcí.

Klient nám sebevědomě předložil smlouvu na pojištění domácnosti a smlouvu na pojištění stavby. Nejednalo se o smlouvu jednu, domácnost i stavba byly řešeny samostatnou smlouvou. Výborně, tudy bude cesta jednodušší. Oslovili jsme tedy pojišťovnu poškozeného a zjistili jsme, že smlouva pro pojištění stavby nevstoupila v platnost z důvodu neuhrazení prvního pojistného. V tu chvíli začala soutěž o to, co bude v rámci pojištění domácnosti uplatněno. Domácnost byla pojištěna s celkovým limitem 350 000Kč a s dílčím limitem pro stavební součásti 15 % z celkového limitu. A začalo to. Telefon na likvidátorku jsem nezískal, pojišťovna „udržuje útvar likvidace v ilegalitě“. Střídali jsme oslovování prostřednictvím e-mailů a přes kontakt na www stránkách. Výsledek se dostavil v pojistném plnění ve výši 172 000 Kč.

Škody byla odbornými firmami ve formě rozpočtů na odstranění následků události stanovena ve výši cca 530 000 Kč. Po dílčím prvním úspěchu nás čeká etapa číslo dva, kdy budeme jednat s pojišťovnou viníka o výplatě pojistného plnění z pojištění viníka.

Jak to asi dopadne?