Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů z pohledu pojištění

Dne 1. srpna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023Sb, o ochraně oznamovatelů, který upravuje, jak ze samotného názvu vyplývá, ochranu oznamovatelů protiprávních jednání proti odvetným opatřením, kterým mohou být tyto osoby následně vystaveny. Dále zákon mj. stanoví povinnost právnickým osobám s více než 50 zaměstnanci, zavést vnitřní oznamovací systém a pověřit příslušnou osobu, která bude přijímat oznámení a provádět další související úkony.

Jak je to s pojištěním takové hrozby? Generali Česká pojišťovna to vidí následovně:

V oblasti pojištění odpovědnosti podnikatele není třeba speciálně připojišťovat rizika vyplývající z tohoto nového opatření a s ním spojených povinností:

  • Obecná odpovědnost: Škody způsobené příslušnou osobou podle nového zákona, která je podnikatelem a služby poskytuje externě na základě podnikatelského oprávnění, je možné krýt především z doložky na čisté finanční škody.
  • Profesní odpovědnost: Čisté finanční škody jsou kryty ze základního rozsahu pojištění.
  • D&O: Členové orgánů právnických osob mohou využívat sjednané pojištění D&O pro případ, že v souvislosti s novým zákonem způsobí společnosti finanční škodu.