Úspěšné ukončení pojistné události ze strojního pojištění

S potěšením jsem klientovi oznámil pojišťovnou poukázané pojistné plnění ve výši 606 000 Kč po odečtení spoluúčasti. Jednalo se o pojistnou událost ze strojního pojištění ve strojírenské společnosti. Obsluha nabila materiál do stroje v ručním režimu. Poté stroj pustila do cyklu bez předchozího upíchání konců tyčí, čímž došlo ke kolizi nástrojů s materiálem. Chyba obsluhy stroje. Škoda velkého rozsahu dle definice pojišťovny. Taky oprava trvala delší dobu a vystřídalo se při ní několik techniků servisní firmy. Ti dojížděli z různých míst samostatně nebo jako parta v jednom autě. Občas také přespávali v místě  na hotelových pokojích. Proto byl výkaz a požadavek na proplacení výdajů spojených s cestami a ub ytováním techniků obsáhlý a nepřehledný. Nad rámec „běžných“ podkladů jsme proto museli pracovat i s vnitřními směrnicemi, obchodními podmínkami a ustanoveními konkrétní smlouvy servisní společnosti.

Nakonec po řadě administrativně náročnějších upřesněních pojišťovna uznala v plné výši i tyto vcelku komplikovaně vykázané výdaje cestovného a ubytování sevisních pracovníků. Klient  je spokojen, já s pocitem dobře vykonané práce.