UNIQA: cestovní pojištění pro území Izraele a palestinská území v Gaze neplatí

UNIQA připomíná, že vzhledem k přetrvávající mimořádně nebezpečné situaci na území Izraele a Palestiny, která vznikla a průběžně eskaluje v důsledku válečného konfliktu, není možné klientům cestujícím do tohoto regionu poskytnout pojistnou ochranu v souladu s pojistnými podmínkami. Ty se řídí doporučeními Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování. Z tohoto důvodu není cestovní pojištění pro dané oblasti aktuálně účinné.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dále varuje i před cestami do Libanonu, části Jordánska a nabádá ke zvýšené opatrnosti i v Egyptě. I když jde o turisticky atraktivní země, není nyní rozumné do nich cestovat bez toho, aby si lidé před odjezdem zjistili všechny informace.

Podrobně si pravidelně aktualizovaná znění informací Ministerstva zahraničních věcí ČR můžete přečíst na:

https://mzv.gov.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/izrael_aktualni_doporuceni_k_cestam_2.html#:~:text=Z%20d%C5%AFvodu%20teroristick%C3%BDch%20a%20raketov%C3%BDch,a%20respektovat%20pokyny%20bezpe%C4%8Dnostn%C3%ADch%20slo%C5%BEek. (Izrael)

https://mzv.gov.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/palestinska_autonomni_uzemi_doporuceni.html (Palestina)

https://mzv.gov.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/libanon_bezpecnostni_situace_1.html (Libanon)

https://mzv.gov.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/jordansko_upozorneni_na_cesty.html (Jordánsko)

https://mzv.gov.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/egypt_situace_po_teroristickem_utoku_v.html (Egypt)

Momentálně nelze poskytnout klientům cestovní pojistnou ochranu ani pro cesty do Iránu. Důvodem je nejen bezpečnostní situace v zemi, ale také mezinárodní sankce uvalené aktuálně na tuto zemi. Kvůli sankčnímu ustanovení uvedenému v pojistných smlouvách není možné z cestovního pojištění plnit.