Sporných pojistných událostí UNIQA v prvním pololetí výrazně přibylo

Za prvních šest měsíců zaznamenala UNIQA v České republice 1140 nových sporných škod, tedy bezmála o polovinu více než ve srovnatelném loňském období. Trend nárůstu se týká prakticky všech druhů pojištění.  Vyšetřovatelé UNIQA uzavřeli za 1. pololetí 2023 v Česku celkem 440 případů pokusu o pojistný podvod (meziročně o čtvrtinu více), v jejichž rámci chtěli klienti obrat pojišťovnu o bezmála 28 milionů korun. Meziročně uchránili specialisté UNIQA o 5 % vyšší sumu než loni.

„V letošním roce sledujeme trend zvýšené aktivity podvodníků. V souvislosti se zdražováním a nelehkou ekonomickou situací mnohem častěji riskují, a to i kvůli nižším částkám než v minulosti. Dokládá to i fakt, že meziročně nám klesla průměrná částka připadající na jednu prokázanou spornou událost ze 76 na 64 tisíc korun,“ informovala o vývoji Ivana Glombová, Fraud Manager UNIQA.

Po delší době je patrný výrazný nárůst počtu případů v oblasti újmy na zdraví osob (meziročně + 133 %), ovšem zvýšení aktivity podvodníků registrují prakticky všechny obory pojištění. Z hlediska výše průměrné uspořené hodnoty pojistného plnění se nejvíce podílelo majetkové pojištění (průměrná hodnota odhaleného podvodu letos bezmála 225 000 korun); nejstrměji vzrostly úspory v segmentech povinného ručení a pojištění odpovědnosti.

Příklady nepoctivého jednání

V Česku uplatnila výrobní firma poškození střechy provozní haly vichřicí a následným zatečením do budovy. To poškodilo uskladněné zásoby i výrobní zařízení. Šetření na místě prokázalo, že střecha byla v chatrném stavu bez potřebné údržby už před řáděním živlů. Střešní krytina byla léty degradována a zatékání a poškozování obsahu budovy probíhalo dlouhodobě. „Klient se snažil uplatnit nepravdivé okolnosti vzniku rozsáhlé škody v zájmu získání pojistného plnění vyčísleného původně na 1,6 milionu korun. To však UNIQA vzhledem ke skutečnému stavu po důkladné prohlídce na místě odmítla,“ konstatovala Ivana Glombová.

Odhalené podvody pomáhají v boji s dalšími nepoctivci

Díky zjištěným a prošetřeným pojistným podvodům nasazuje UNIQA preventivní opatření proti jejich výskytu už při vstupu do pojištění. Využívá rovněž data z výměny s jinými pojišťovnami na trhu, která probíhá v souladu se zákonem. „Naše poznatky využívají i produktoví manažeři při nastavení pojistných řešení a formulaci pojistných podmínek. Současně nynější tlak na rychlost vyřízení škod a komfort klienta klade zvýšené nároky na vyšetřovatele a jejich detekci sporných škod,“ uzavřela Ivana Glombová.