Rok po tornádu: Kooperativa klientům vyplatila přes 800 milionů korun

Kooperativa zaevidovala z kalamit 24. a 25. 6. 2021 celkově 7554 škod za miliardu korun. Jednalo se zejména o škody z krupobití a vichřice. Z toho 539 škod za více než 518 milionů korun způsobilo tornádo v oblasti mezi Břeclaví a Hodonínem. Na sedm tisíc škod je rok po kalamitě zcela vyřešeno a klientům Kooperativa vyplatila přes 808 milionů korun. Škody, které počasí způsobilo na majetku občanů jsou v zásadě zcela vyřešeny, zbývají dořešit některé složitější pojistné události, které se týkají podnikatelů a majetků měst a obcí a dalších institucionálních klientů. Škody byly především majetkové (5704) a na vozidlech (1850). Průměrná výše škody z majetkových smluv byla 158 000 Kč, což je přibližně šestkrát více než u škod nekalamitních.

Bohužel i po roce od této kalamity stále existuje až 40 % nemovitostí, které nejsou vůbec pojištěny. Kooperativa spolu s agenturou IPSOS zkoumala, jak k těmto alarmujícím skutečnostem přistupuje česká veřejnost. Z výzkumu vyplývá, že řada smluv neodpovídá potřebám klientů, tedy především dostatečnou výší pojistné částky. Asi nejvýraznější zjištěnou skutečností je, že 41 % populace České republiky neví, na jakou hodnotu má pojištěnou svou nemovitost. Méně než polovina respondentů (42 %) si navíc v posledních 5 letech aktualizovala svou pojistnou smlouvu. Přitom intuitivně tady veřejnost problém tuší, protože jen 23 % dotázaných se domnívá, že by se jejich nemovitost dala dnes znovu vybudovat za stejnou částku.

Indexace to vyřeší za vás

  • Nechte to na pojišťovně. Pojišťovny už vědí, že se klienti o své pojištění moc často nestarají, a tak nabízejí službu, která tuto povinnost převezme. „Tento automatický mechanismus nazýváme indexace. Pojišťovna inflaci a související faktory neustále vyhodnocuje a nabízí klientům aktualizace pojistných částek, limitů plnění a pojistného v závislosti na odpovídajícím inflačním vývoji. Stačí, když klient s indexací vyjádří souhlas a jeho pojištění se pak již může aktualizovat automaticky,“ popisuje vedoucí Odboru pojištění občanů Kooperativy Tomáš
  • Vyřeší i podpojištění. „Indexaci klientům nabízíme automaticky, čímž mají výhodu jistoty, že nebudou sankcionováni kvůli podpojištění, tedy špatně nastavené výši pojistné částky,“ říká Reitermann.
  • Změny přesto hlaste. I u indexace platí, že větší změny typu přístavby, modernizace či rozsáhlé rekonstrukce, nové příslušenství jako tepelné čerpadlo či solární panely, je třeba pojišťovně oznámit. Vše lze jednoduše řešit buď úpravou stávající smlouvy či náhradou za novou smlouvu.

 Celkové závazky v pojištění majetku řádění živlů v roce 2021 dosáhly enormní částky 6,45 miliard korun a proti roku 2020 s objemem škod v úhrnu za 2,97 miliard korun se jedná o nárůst o 117 %, uvádí Česká asociace pojišťoven. Nutno podotknout, že se k loňským rekordním škodám a k nejsilnějšímu a nejničivějšímu tornádu v novodobé historii Česka přidaly také lokální vichřice, povodně, krupobití a srážky.