Příklad vyřešené škodní události. Úraz uplatněný z odpovědnosti

Byl to úraz na zimním neupraveném chodníku. Komplikovaně lomený kotník s dalšími problémy. Úraz se stal nájemníkovi bytu ve chvíli, když šel ráno vyhodit odpadky do popelnice. Šel po chodníku uvnitř uzavřeného areálu nemovitosti. Pojistné plnění bylo požadováno z odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

Běhen shromažďování podkladů bylo zjištěno, že část domu měl pronajatou živnostník podnikající na IČ ke své podnikatelské činnosti. Vlastník domu pak tomuto podnikatelskému subjektu udělil generální plnou moc k zastupování ve všech záležitostech. Když ve všech věcech, tak i v otázkách financí včetně řešení případných pojistných událostí.

Po nahlášení události pojišťovna odmítala platit z důvodu zásahu vyšší moci. Na základě archivních informací z denního tisku operovala s tím, že ten den byla celorepubliková kalamita. Podle pojišťovny tak nebylo v možnostech vlastníka zajistit bezpečnost chodníku. Celá záležitost se ještě zkomplikovala tím, že v chodníku byl instalovaný rozmrazovací systém, který ale v osudný okamžik byl mimo provoz.

Řešení této pojistné události bylo příhodou vskutku „veselou“ a výsledek se dostavil až po delším čase a mnoha a mnoha argumentacích, vysvětlování, prokazování a obsáhlé písemné komunikaci s pojišťovnou.

Na konci pak bylo vyplacené pojistné plnění v celkové výši 396 807 Kč.

První výplata

 

následovaná výplatou ve výši