Opakovat úvěrové moratorium? Máme všichni na splátky?

ČNB nedávno zveřejnila zprávu o úvěrech, u nichž klienti v loňském roce čerpali odklad splátek nebo jiné úlevy v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19. Zpráva vychází z údajů tuzemských bank k 31. 12. 2020 a analyzuje situaci po konci zákonného moratoria na splátky úvěrů, které mohli občané a firmy využít mezi dubnem a koncem října 2020 v souvislosti s dopady opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Stejně jako jiná publikovaná data vyznívají závěry zveřejněné zprávy ČNB o úvěrech, u nichž klienti v loňském roce čerpali odklad splátek v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19, pozitivně. Pozitivně. To je slovo v dnešní době vcelku zrádné. Pozitivně může znamenat dobře, pozitivně ale může předznamenávat „nakaženě“. Chce se mi věřit, že výsledky jsou i dlouhodoběji radostné.

Ze souhrnných dat poskytnutých bankami vyplývá, že v loňském roce byly schváleny žádosti o odklad splátek (včetně moratoria) nebo jinou formu úlevy u úvěrů v hodnotě 454,7 miliard korun, tj. 14,1 % všech bankovních úvěrů. Ke konci roku 2020 klesl objem nesplacených půjček, které využily jakoukoli úlevu z titulu COVID-19, o 78 miliard korun na 376,8 miliard korun a odpovídal už pouze 11,7 % úvěrového portfolia bank.

Data od bank potvrzují, že drtivá většina klientů, kteří využili odkladu splátek v rámci zákonného moratoria, se vrátila ke standardnímu splácení. Část klientů bank tak zřejmě využila moratorium jako preventivní řešení v době vysoké míry nejistoty,“ komentoval zprávu viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.

To zní dobře. Jarní náraz byl odražen se štítem a vstoje. Zdá se, že dnes se ale řada lidí předklání a není daleko chvíle, kdy klesnou na kolena. Co v takové situaci bude přicházet v úvahu jako základní řešení? Osobně vidím dvě: další, teď už individuální odklad splátek nebo refinancování. Variantu exekutor a jí podobné v tuto chvíli vynechávám.

Slovy viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého: „Banky a další úvěrové instituce mohou i nadále poskytovat odklady splátek a další úlevy na základě individuálního posouzení situace klientů postižených pandemií COVID-19. Tento postup umožňuje jak pokrytí potřeb klientů, tak věrné zobrazení dopadu koronavirové pandemie na finanční kondici bank.“

Obávám se však, že slova viceguvernéra ČNB nejsou určena všem. Jaký je postoj bank?

„Situace si žádá ryze Individuální přístup k jednotlivým žádostem, nicméně u definovaných rizikových odvětví lze vycházet z principu, že máme k dispozici negativní informaci ke stabilitě příjmu.„

Banky opět vytvářejí seznamy rizikových odvětví a posuzují příjmy žadatelů s vysokou mírou obezřetnosti, a to zejména s důrazem na vyhodnocení stability a trvalosti příjmů a také s přihlédnutím na charakter vykonávané profese žadatelů a předmět činnosti dané společnosti. S vysokou pravděpodobností budou velmi opatrné i v případech posuzování odkladu splátek Covidem více nebo méně postižených klientů-žadatelů o odklad.

Varianta refinancování bude jistě zajímavá pro mnoho klientů bank a nepochybně bude počet žádostí o refinancování či konsolidaci stoupat. V minulosti, dnes i nadále budou banky refinancování nabízet i s různými zvýhodněními. Refinancovaní, již jednou prověření klienti, jsou atraktivním „zbožím“.  Ale i tady budou cestu k novému finančnímu ústavu komplikovat vládní opatření (údajně proti Covidu) a nejen z nich plynoucí opatrnost vůči tzv. rizikovým odvětvím. A chceme-li to tak nazývat či nechceme směrem k rizikovým klientům.

Výchozí pozice do letošního roku nebyla úplně nejhorší. Dle zprávy ČNB

„Nejlepší platební morálku vykazují úvěry zajištěné nemovitostmi, naopak největší podíl nově poskytnutých úlev byl zaznamenán v případě spotřebitelských úvěrů. Z půjček domácnostem, u kterých byl schválen odklad splátek v rámci zákonného moratoria, je jich aktuálně jako nevýkonných kategorizováno 2,8 %.“

Zase jedná vláda o prodloužení nouzového stavu, ministr zdravotnictví chce zakázat pohyb lidí mezi okresy, objevil se návrh na potrestání „zlobivých podnikatel“ zákazem činnosti. Současné programy podpory nejsou zrovna superefektivní, nové jsou dlouho v jednání.

Jak se situace vyvine v oblasti splácení úvěrů?

„Tuzemské úvěrové instituce jsou aktuálně dostatečně kapitálově vybaveny tak, aby byly schopny absorbovat zvýšené náklady na znehodnocení úvěrů,“ uvedl viceguvernér Tomáš Nidetzký.

Aktuálně je to rozhodující slovo. Kdo ví, jak dlouho bude muset trvat aktuálně?